Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2003, obsah čísla 4.Není určeno

LUKÁŠOVÁ Eva, Projekt Bauska v programu Evropské Unie Culture 2000. ZPP 2003/63, č. 4, str. 229–230 [DETAIL]
OSE Ieva, CAUNE Andris, Hrad Bauska v Lotyšsku. ZPP 2003/63, č. 4, str. 231–234 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, K pozdně středověkému obrannému systému hradu Bauska. ZPP 2003/63, č. 4, str. 235–236 [DETAIL]
SKANIS Máris, Konzervace zřícenin hradu Bauska – výsledek mezinárodní spolupráce. ZPP 2003/63, č. 4, str. 237–239 [DETAIL]
GAVENDA Miloš, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Stabilizace a konzervace lotyšského hradu Bauska (Program Evropské unie Culture 2000). ZPP 2003/63, č. 4, str. 240–250 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, GAVENDA Miloš, Stabilizace a konzervace lotyšského hradu Bauska (Program Evropské unie Culture 2000). ZPP 2003/63, č. 4, str. 240–250 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, GAVENDA Miloš, Stabilizace a konzervace lotyšského hradu Bauska (Program Evropské unie Culture 2000). ZPP 2003/63, č. 4, str. 240–250 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Přínos materiálového průzkumu pro zajištění a konzervaci hradu Bauska. ZPP 2003/63, č. 4, str. 251–253 [DETAIL]
Memorandum mezinárodního sympozia o konzervaci torzální architektury (Program Evropské unie Culture, Bauska, Rundale). ZPP 2003/63, č. 4, str. 254–255 [DETAIL]
VOKOLKOVÁ Daniela, Po stopách Jäckelových soch v Želivě. ZPP 2003/63, č. 4, str. 256–266 [DETAIL]
JANKOVÁ Yvonne, Dům pana Čeňka Bubeníčka od Vratislava Pasovského před rekonstrukcí. Podaří se zachovat zajímavé prvky pražské architektury 19. století?. ZPP 2003/63, č. 4, str. 267–270 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Středověké nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Michaela archanděla v Licibořicích. ZPP 2003/63, č. 4, str. 271–273 [DETAIL]
HRBÁČOVA Jana, Relikviář sv. Eustacha z dómu sv. Václava v Olomouci. ZPP 2003/63, č. 4, str. 274–275 [DETAIL]
BAYER Karol, VRLA Radim, BAYEROVÁ Tatjana, Výsledky průzkumu povrchových úprav parkánové hradební zdi hradu Starého Světlova. ZPP 2003/63, č. 4, str. 276–278 [DETAIL]
BAYEROVÁ Tatjana, VRLA Radim, BAYER Karol, Výsledky průzkumu povrchových úprav parkánové hradební zdi hradu Starého Světlova. ZPP 2003/63, č. 4, str. 276–278 [DETAIL]
VRLA Radim, BAYEROVÁ Tatjana, BAYER Karol, Výsledky průzkumu povrchových úprav parkánové hradební zdi hradu Starého Světlova. ZPP 2003/63, č. 4, str. 276–278 [DETAIL]
BRADNA Jan, Vyjádření restaurátora k obnově Pilgramova portálu a dalším širším souvislostem v oboru sochařského restaurování. ZPP 2003/63, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Nález gotických maleb v sakristii kostela sv. Jakuba Většího v Přelouči. ZPP 2003/63, č. 4, str. 283–284 [DETAIL]
ROUBÍK Jiří, Obnova identifikace kulturní památky rejstř. č. 28555/3-3108. ZPP 2003/63, č. 4, str. 285 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Dvacáté sedmé zasedání Výboru pro světové dědictví UNESCO – hledání kompromisu mezi odborností a politikou. ZPP 2003/63, č. 4, str. 285–286 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči se staly dvanáctou památkou České republiky na Seznamu světového dědictví UNESCO. ZPP 2003/63, č. 4, str. 286–289 [DETAIL]
CULTURE 2000. Seznam projektů z oblasti kulturního dědictví podpořených grantem EU s účastí České republiky. ZPP 2003/63, č. 4, str. 289–290 [DETAIL]
GIRSA Václav, JERIE Pavel, Restaurování jižní fasády českokrumlovského zámku zahájeno. ZPP 2003/63, č. 4, str. 290–291 [DETAIL]
JERIE Pavel, GIRSA Václav, Restaurování jižní fasády českokrumlovského zámku zahájeno. ZPP 2003/63, č. 4, str. 290–291 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, European Heritage Days 2003. ZPP 2003/63, č. 4, str. 291 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, II. mezinárodní bienále „Industriální stopy“. ZPP 2003/63, č. 4, str. 291–292 [DETAIL]
KRASTINS Janis, Ocenění českých architektů a restaurátorů v Lotyšsku. ZPP 2003/63, č. 4, str. 291 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, 6. setkání ke zhodnocení realizace grantového projektu „Centrální archiv stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu“. ZPP 2003/63, č. 4, str. 293 [DETAIL]
KUČA Karel, Jan Pešta – Encyklopedie českých vesnic (recenze). ZPP 2003/63, č. 4, str. 293–294 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro (recenze). ZPP 2003/63, č. 4, str. 294 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Industriekultur, roč. 22, č. l (recenze),. ZPP 2003/63, č. 4, str. 294 [DETAIL]