Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2003, obsah čísla 3.Není určeno

GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 145–151 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, JERIE Pavel, Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 145–151 [DETAIL]
HANZL Miloslav, JERIE Pavel, GIRSA Václav, Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 145–151 [DETAIL]
JERIE Pavel, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 145–151 [DETAIL]
ŠNEJD Daniel, K stavebnímu vývoji západního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 152–155 [DETAIL]
POLÁCH Drahomír, Palladiovské mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. ZPP 2003/63, č. 3, str. 156–159 [DETAIL]
FIFKOVÁ Renáta, Park u sobotínského mauzolea svobodných pánů Kleinů z Wiesenberga. ZPP 2003/63, č. 3, str. 160–164 [DETAIL]
ODEHNAL Petr, VRBOVÁ Jitka, VRLA Radim, Datování a vývoj dispozice domu čp. 7 ve Valašských Kloboukách (okres Zlín). ZPP 2003/63, č. 3, str. 165–167 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Abraham Weiss, stavebník synagogy v Přelouči, a jeho náhrobek na židovském hřbitově v Heřmanově Městci. ZPP 2003/63, č. 3, str. 168–171 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Historická sbírka ve Velkém sále na zámku v Bělé pod Bezdězem. ZPP 2003/63, č. 3, str. 172–173 [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Fotografická dokumentace Centrální komise pro zachování památek ve Vídni. ZPP 2003/63, č. 3, str. 174–176 [DETAIL]
MAŠEK Petr, Zámecká knihovna Slabce. ZPP 2003/63, č. 3, str. 177 [DETAIL]
ŠTAJNOCHR Vítězslav, Jan Bukovský: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě. Addenda. ZPP 2003/63, č. 3, str. 178–187 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Drážní stavitelství z pohledu památkové péče. ZPP 2003/63, č. 3, str. 188–200 [DETAIL]
KIBIC Karel, K publikaci Jaroslava Klenovského o židovských památkách Moravy a Slezska (recenze). ZPP 2003/63, č. 3, str. 201–203 [DETAIL]
KROUPA Petr, Jubileum PhDr. Ivana Řeholky (nar. 22. 2. 1943). ZPP 2003/63, č. 3, str. 201 [DETAIL]
HONYS Vít, Kniha Historické varhany v Čechách – bída české organologie? (recenze). ZPP 2003/63, č. 3, str. 203–205 [DETAIL]
SOMMER Jan, První souhrnné dílo o románské a raně gotické architektuře na území velké Prahy (recenze). ZPP 2003/63, č. 3, str. 205–206 [DETAIL]
BLÁHA Jiří, Kurz Průzkumy a dokumentace historických krovů 2002. ZPP 2003/63, č. 3, str. 207–210 [DETAIL]
FLEGL Michal, Ferdinand Hrejsa a památky české reformace. ZPP 2003/63, č. 3, str. 207 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Informace o aktivitách občanských sdružení. ZPP 2003/63, č. 3, str. 210–211 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, KOUDELOVÁ Jana, Kaufland v historickém jádru města. ZPP 2003/63, č. 3, str. 211–213 [DETAIL]
KOUDELOVÁ Jana, GORYCZKOVÁ Naďa, Kaufland v historickém jádru města. ZPP 2003/63, č. 3, str. 211–213 [DETAIL]
KIBIC Karel, Významný přínos účelově financovaného výzkumu k rozvoji oboru památkové péče. ZPP 2003/63, č. 3, str. 213–215 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Za Karlem Kalvodou. ZPP 2003/63, č. 3, str. 216 [DETAIL]