Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2003, obsah čísla 2.Není určeno

LÍBAL Dobroslav, MUSIL Jiří, LÍBAL Patrik, Odborný seminář „Cihla v historii české architektury“. ZPP 2003/63, č. 2, str. 65 [DETAIL]
LÍBAL Patrik, LÍBAL Dobroslav, MUSIL Jiří, Odborný seminář „Cihla v historii české architektury“. ZPP 2003/63, č. 2, str. 65 [DETAIL]
MUSIL Jiří, LÍBAL Dobroslav, LÍBAL Patrik, Odborný seminář „Cihla v historii české architektury“. ZPP 2003/63, č. 2, str. 65 [DETAIL]
KOMORÓCZY Balász, Římské cihly na Hradisku u Mušova. ZPP 2003/63, č. 2, str. 66–77 [DETAIL]
MUSIL Jiří, Římské cihly a velkomoravská architektura. ZPP 2003/63, č. 2, str. 78–82 [DETAIL]
LÍBAL Dobroslav, Problém kontinuity keramického stavebního materiálu v raném a vrcholném středověku. ZPP 2003/63, č. 2, str. 83–85 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Cihelné konstrukce vrcholně barokních kleneb guariniovského směru v Čechách. ZPP 2003/63, č. 2, str. 85–86 [DETAIL]
LÍBAL Patrik, Cihla opět na vrch(olu). (Výtvarný význam cihly ve 20. století). ZPP 2003/63, č. 2, str. 87–90 [DETAIL]
KUBELÍK Martin, Využití termoluminiscence při výzkumu cihel. ZPP 2003/63, č. 2, str. 91–96 [DETAIL]
LÍBAL Dobroslav, Kutná Hora – vývoj města a okolí. ZPP 2003/63, č. 2, str. 97–100 [DETAIL]
LÍBAL Dobroslav, Architektonický převrat za vlády Václava II.. ZPP 2003/63, č. 2, str. 101–103 [DETAIL]
LÍBALOVÁ Dorota, Ius Regale Montanorum. ZPP 2003/63, č. 2, str. 103–104 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Hrady Václava II.. ZPP 2003/63, č. 2, str. 105–109 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Několik poznámek k nátěrům povrchu kamenosochařských výtvarných děl umístěných v exteriéru. ZPP 2003/63, č. 2, str. 110–117 [DETAIL]
SCHUBERT Alfréd, O historických výplních okenních otvorů. ZPP 2003/63, č. 2, str. 118–122 [DETAIL]
BERGER Tomáš, BERGER Vlastimil, Odkryv středověkých nástěnných maleb v kryptě kostela sv. Štěpána v Kouřimi. ZPP 2003/63, č. 2, str. 123–127 [DETAIL]
BERGER Vlastimil, BERGER Tomáš, Odkryv středověkých nástěnných maleb v kryptě kostela sv. Štěpána v Kouřimi. ZPP 2003/63, č. 2, str. 123–127 [DETAIL]
MAŠEK Petr, Zámecká knihovna Kolešovice. ZPP 2003/63, č. 2, str. 128 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Osmdesátiny akademického malíře a restaurátora Vlastimila Bergera. ZPP 2003/63, č. 2, str. 129–130 [DETAIL]
EBEL Martin, MUKOVÁ Jiřina, PhDr. Luboš Lancinger, CSc., sedmdesátníkem. ZPP 2003/63, č. 2, str. 131–132 [DETAIL]
MUKOVÁ Jiřina, EBEL Martin, PhDr. Luboš Lancinger, CSc., sedmdesátníkem. ZPP 2003/63, č. 2, str. 131–132 [DETAIL]
GIRSA Václav, Buď, anebo. ZPP 2003/63, č. 2, str. 132–135 [DETAIL]
rs, Život památek, život v památkách, památky v životě. ZPP 2003/63, č. 2, str. 132–133 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Dagmar, Možné příčiny mimoběžnosti diskusí (nejen) o památkách. ZPP 2003/63, č. 2, str. 135–136 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Závěry z pracovního setkání věnovaného problematice restaurování. ZPP 2003/63, č. 2, str. 136 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Hrady jako hmotné prameny našich dějin (recenze). ZPP 2003/63, č. 2, str. 136 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, Kniha o knihách (recenze). ZPP 2003/63, č. 2, str. 137 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, O nutnosti záchrany Nového zámku v Zahrádkách u České Lípy nelze pochybovat!. ZPP 2003/63, č. 2, str. 137–138 [DETAIL]
Pokyny pro předávání článků redakci časopisu Zprávy památkové péče. ZPP 2003/63, č. 2, str. 138–139 [DETAIL]