Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2003, obsah čísla 1.Není určeno

KAIGL Jan, Několik poznámek ke změnám ve státní památkové péči v roce 2003. ZPP 2003/63, č. 1, str. 1–2 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Rehabilitace další části interiérů hradu Grabštejn. ZPP 2003/63, č. 1, str. 3–9 [DETAIL]
SEDLÁK Jan, Grabštejnská sklepení zpřístupněna. ZPP 2003/63, č. 1, str. 10–11 [DETAIL]
RASL Zdeněk, Zavážecí věž dřevouhelné pece a slévárna v bývalé železárně Sedlec-Starý Plzenec. ZPP 2003/63, č. 1, str. 12–16 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, První část interiérové instalace v zámku Letohradě. ZPP 2003/63, č. 1, str. 17–19 [DETAIL]
MAŠEK Petr, Knihovna hradu Bítov. ZPP 2003/63, č. 1, str. 21 [DETAIL]
KOVÁŘŮ Věra, Krajina jižní Moravy a vinohradnická stavební kultura. ZPP 2003/63, č. 1, str. 22–26 [DETAIL]
URBÁNEK Radim, Sušárny ovoce v okrese Ústí nad Orlicí. ZPP 2003/63, č. 1, str. 27–33 [DETAIL]
ŠTĚPÁN Luděk, Soubor lidových staveb a záchrana technických staveb na vodní pohon. ZPP 2003/63, č. 1, str. 34–36 [DETAIL]
KŘIVANOVÁ Magda, VOJANCOVÁ Ilona, Třicet let souboru lidových staveb Vysočina. ZPP 2003/63, č. 1, str. 37–39 [DETAIL]
VOJANCOVÁ Ilona, KŘIVANOVÁ Magda, Třicet let souboru lidových staveb Vysočina. ZPP 2003/63, č. 1, str. 37–39 [DETAIL]
DOSTÁL Petr, Oprava domu čp. 53 ve Rtyni v Podkrkonoší. ZPP 2003/63, č. 1, str. 40–41 [DETAIL]
VAŘEKA Josef, Hanácký dům ve světle stavebních plánů druhé poloviny 19. století a jeho proměny ve 20. věku. ZPP 2003/63, č. 1, str. 42–46 [DETAIL]
BUREŠ Pavel, PhDr. Věra Kovářů – mladý jubilant. ZPP 2003/63, č. 1, str. 47–48 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Milada Nováková: Výběrová bibliografie. ZPP 2003/63, č. 1, str. 47 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Vzpomínka na PhDr. Miladu Novákovou. ZPP 2003/63, č. 1, str. 47 [DETAIL]
KOVÁŘŮ Věra, Výběrová bibliografie. ZPP 2003/63, č. 1, str. 48 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Jubileum PhDr. Josefa Vařeky, DrSc.. ZPP 2003/63, č. 1, str. 48–49 [DETAIL]
LUDĚK Štěpán, Výběrová bibliografie. ZPP 2003/63, č. 1, str. 49–50 [DETAIL]
VOJANCOVÁ Ilona, Luděk Štěpán sedmdesátiletý. ZPP 2003/63, č. 1, str. 49 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Lexikon o osobnostech rakouské památkové péče (rec.). ZPP 2003/63, č. 1, str. 50–51 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Reedice základního hradozpyteckého díla (recenze). ZPP 2003/63, č. 1, str. 51 [DETAIL]
SOMMER Jan, Kniha o pražských románských domech aneb Co dělá památky památkami (recenze). ZPP 2003/63, č. 1, str. 52 [DETAIL]
ZÁRUBA Václav, Muzeum lidové architektury Krňovice. ZPP 2003/63, č. 1, str. 52–54 [DETAIL]
Chebské muzeum nabízí k odběru nově vydanou publikaci. ZPP 2003/63, č. 1, str. 54 [DETAIL]
KAŠPAROVÁ Ludmila, Nové stavby pro venkov. ZPP 2003/63, č. 1, str. 54 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, 2. mezinárodní bienále: INDUSTRIÁLNÍ STOPY. ZPP 2003/63, č. 1, str. 55 [DETAIL]
KRUIS Ivan, Obnova životního prostředí a kulturního dědictví (referát). ZPP 2003/63, č. 1, str. 55 [DETAIL]