Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2003.číslo 1

Není určeno

KAIGL Jan, Několik poznámek ke změnám ve státní památkové péči v roce 2003. ZPP 2003/63, č. 1, str. 1–2 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Rehabilitace další části interiérů hradu Grabštejn. ZPP 2003/63, č. 1, str. 3–9 [DETAIL]
SEDLÁK Jan, Grabštejnská sklepení zpřístupněna. ZPP 2003/63, č. 1, str. 10–11 [DETAIL]
RASL Zdeněk, Zavážecí věž dřevouhelné pece a slévárna v bývalé železárně Sedlec-Starý Plzenec. ZPP 2003/63, č. 1, str. 12–16 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, První část interiérové instalace v zámku Letohradě. ZPP 2003/63, č. 1, str. 17–19 [DETAIL]
MAŠEK Petr, Knihovna hradu Bítov. ZPP 2003/63, č. 1, str. 21 [DETAIL]
KOVÁŘŮ Věra, Krajina jižní Moravy a vinohradnická stavební kultura. ZPP 2003/63, č. 1, str. 22–26 [DETAIL]
URBÁNEK Radim, Sušárny ovoce v okrese Ústí nad Orlicí. ZPP 2003/63, č. 1, str. 27–33 [DETAIL]
ŠTĚPÁN Luděk, Soubor lidových staveb a záchrana technických staveb na vodní pohon. ZPP 2003/63, č. 1, str. 34–36 [DETAIL]
KŘIVANOVÁ Magda, VOJANCOVÁ Ilona, Třicet let souboru lidových staveb Vysočina. ZPP 2003/63, č. 1, str. 37–39 [DETAIL]
VOJANCOVÁ Ilona, KŘIVANOVÁ Magda, Třicet let souboru lidových staveb Vysočina. ZPP 2003/63, č. 1, str. 37–39 [DETAIL]
DOSTÁL Petr, Oprava domu čp. 53 ve Rtyni v Podkrkonoší. ZPP 2003/63, č. 1, str. 40–41 [DETAIL]
VAŘEKA Josef, Hanácký dům ve světle stavebních plánů druhé poloviny 19. století a jeho proměny ve 20. věku. ZPP 2003/63, č. 1, str. 42–46 [DETAIL]
BUREŠ Pavel, PhDr. Věra Kovářů – mladý jubilant. ZPP 2003/63, č. 1, str. 47–48 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Milada Nováková: Výběrová bibliografie. ZPP 2003/63, č. 1, str. 47 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Vzpomínka na PhDr. Miladu Novákovou. ZPP 2003/63, č. 1, str. 47 [DETAIL]
KOVÁŘŮ Věra, Výběrová bibliografie. ZPP 2003/63, č. 1, str. 48 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Jubileum PhDr. Josefa Vařeky, DrSc.. ZPP 2003/63, č. 1, str. 48–49 [DETAIL]
LUDĚK Štěpán, Výběrová bibliografie. ZPP 2003/63, č. 1, str. 49–50 [DETAIL]
VOJANCOVÁ Ilona, Luděk Štěpán sedmdesátiletý. ZPP 2003/63, č. 1, str. 49 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Lexikon o osobnostech rakouské památkové péče (rec.). ZPP 2003/63, č. 1, str. 50–51 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Reedice základního hradozpyteckého díla (recenze). ZPP 2003/63, č. 1, str. 51 [DETAIL]
SOMMER Jan, Kniha o pražských románských domech aneb Co dělá památky památkami (recenze). ZPP 2003/63, č. 1, str. 52 [DETAIL]
ZÁRUBA Václav, Muzeum lidové architektury Krňovice. ZPP 2003/63, č. 1, str. 52–54 [DETAIL]
Chebské muzeum nabízí k odběru nově vydanou publikaci. ZPP 2003/63, č. 1, str. 54 [DETAIL]
KAŠPAROVÁ Ludmila, Nové stavby pro venkov. ZPP 2003/63, č. 1, str. 54 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, 2. mezinárodní bienále: INDUSTRIÁLNÍ STOPY. ZPP 2003/63, č. 1, str. 55 [DETAIL]
KRUIS Ivan, Obnova životního prostředí a kulturního dědictví (referát). ZPP 2003/63, č. 1, str. 55 [DETAIL]

číslo 2

LÍBAL Dobroslav, MUSIL Jiří, LÍBAL Patrik, Odborný seminář „Cihla v historii české architektury“. ZPP 2003/63, č. 2, str. 65 [DETAIL]
LÍBAL Patrik, LÍBAL Dobroslav, MUSIL Jiří, Odborný seminář „Cihla v historii české architektury“. ZPP 2003/63, č. 2, str. 65 [DETAIL]
MUSIL Jiří, LÍBAL Dobroslav, LÍBAL Patrik, Odborný seminář „Cihla v historii české architektury“. ZPP 2003/63, č. 2, str. 65 [DETAIL]
KOMORÓCZY Balász, Římské cihly na Hradisku u Mušova. ZPP 2003/63, č. 2, str. 66–77 [DETAIL]
MUSIL Jiří, Římské cihly a velkomoravská architektura. ZPP 2003/63, č. 2, str. 78–82 [DETAIL]
LÍBAL Dobroslav, Problém kontinuity keramického stavebního materiálu v raném a vrcholném středověku. ZPP 2003/63, č. 2, str. 83–85 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Cihelné konstrukce vrcholně barokních kleneb guariniovského směru v Čechách. ZPP 2003/63, č. 2, str. 85–86 [DETAIL]
LÍBAL Patrik, Cihla opět na vrch(olu). (Výtvarný význam cihly ve 20. století). ZPP 2003/63, č. 2, str. 87–90 [DETAIL]
KUBELÍK Martin, Využití termoluminiscence při výzkumu cihel. ZPP 2003/63, č. 2, str. 91–96 [DETAIL]
LÍBAL Dobroslav, Kutná Hora – vývoj města a okolí. ZPP 2003/63, č. 2, str. 97–100 [DETAIL]
LÍBAL Dobroslav, Architektonický převrat za vlády Václava II.. ZPP 2003/63, č. 2, str. 101–103 [DETAIL]
LÍBALOVÁ Dorota, Ius Regale Montanorum. ZPP 2003/63, č. 2, str. 103–104 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Hrady Václava II.. ZPP 2003/63, č. 2, str. 105–109 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Několik poznámek k nátěrům povrchu kamenosochařských výtvarných děl umístěných v exteriéru. ZPP 2003/63, č. 2, str. 110–117 [DETAIL]
SCHUBERT Alfréd, O historických výplních okenních otvorů. ZPP 2003/63, č. 2, str. 118–122 [DETAIL]
BERGER Tomáš, BERGER Vlastimil, Odkryv středověkých nástěnných maleb v kryptě kostela sv. Štěpána v Kouřimi. ZPP 2003/63, č. 2, str. 123–127 [DETAIL]
BERGER Vlastimil, BERGER Tomáš, Odkryv středověkých nástěnných maleb v kryptě kostela sv. Štěpána v Kouřimi. ZPP 2003/63, č. 2, str. 123–127 [DETAIL]
MAŠEK Petr, Zámecká knihovna Kolešovice. ZPP 2003/63, č. 2, str. 128 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Osmdesátiny akademického malíře a restaurátora Vlastimila Bergera. ZPP 2003/63, č. 2, str. 129–130 [DETAIL]
EBEL Martin, MUKOVÁ Jiřina, PhDr. Luboš Lancinger, CSc., sedmdesátníkem. ZPP 2003/63, č. 2, str. 131–132 [DETAIL]
MUKOVÁ Jiřina, EBEL Martin, PhDr. Luboš Lancinger, CSc., sedmdesátníkem. ZPP 2003/63, č. 2, str. 131–132 [DETAIL]
GIRSA Václav, Buď, anebo. ZPP 2003/63, č. 2, str. 132–135 [DETAIL]
rs, Život památek, život v památkách, památky v životě. ZPP 2003/63, č. 2, str. 132–133 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Dagmar, Možné příčiny mimoběžnosti diskusí (nejen) o památkách. ZPP 2003/63, č. 2, str. 135–136 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Závěry z pracovního setkání věnovaného problematice restaurování. ZPP 2003/63, č. 2, str. 136 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Hrady jako hmotné prameny našich dějin (recenze). ZPP 2003/63, č. 2, str. 136 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, Kniha o knihách (recenze). ZPP 2003/63, č. 2, str. 137 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, O nutnosti záchrany Nového zámku v Zahrádkách u České Lípy nelze pochybovat!. ZPP 2003/63, č. 2, str. 137–138 [DETAIL]
Pokyny pro předávání článků redakci časopisu Zprávy památkové péče. ZPP 2003/63, č. 2, str. 138–139 [DETAIL]

číslo 3

GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 145–151 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, JERIE Pavel, Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 145–151 [DETAIL]
HANZL Miloslav, JERIE Pavel, GIRSA Václav, Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 145–151 [DETAIL]
JERIE Pavel, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 145–151 [DETAIL]
ŠNEJD Daniel, K stavebnímu vývoji západního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově. ZPP 2003/63, č. 3, str. 152–155 [DETAIL]
POLÁCH Drahomír, Palladiovské mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. ZPP 2003/63, č. 3, str. 156–159 [DETAIL]
FIFKOVÁ Renáta, Park u sobotínského mauzolea svobodných pánů Kleinů z Wiesenberga. ZPP 2003/63, č. 3, str. 160–164 [DETAIL]
ODEHNAL Petr, VRBOVÁ Jitka, VRLA Radim, Datování a vývoj dispozice domu čp. 7 ve Valašských Kloboukách (okres Zlín). ZPP 2003/63, č. 3, str. 165–167 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Abraham Weiss, stavebník synagogy v Přelouči, a jeho náhrobek na židovském hřbitově v Heřmanově Městci. ZPP 2003/63, č. 3, str. 168–171 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Historická sbírka ve Velkém sále na zámku v Bělé pod Bezdězem. ZPP 2003/63, č. 3, str. 172–173 [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Fotografická dokumentace Centrální komise pro zachování památek ve Vídni. ZPP 2003/63, č. 3, str. 174–176 [DETAIL]
MAŠEK Petr, Zámecká knihovna Slabce. ZPP 2003/63, č. 3, str. 177 [DETAIL]
ŠTAJNOCHR Vítězslav, Jan Bukovský: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě. Addenda. ZPP 2003/63, č. 3, str. 178–187 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Drážní stavitelství z pohledu památkové péče. ZPP 2003/63, č. 3, str. 188–200 [DETAIL]
KIBIC Karel, K publikaci Jaroslava Klenovského o židovských památkách Moravy a Slezska (recenze). ZPP 2003/63, č. 3, str. 201–203 [DETAIL]
KROUPA Petr, Jubileum PhDr. Ivana Řeholky (nar. 22. 2. 1943). ZPP 2003/63, č. 3, str. 201 [DETAIL]
HONYS Vít, Kniha Historické varhany v Čechách – bída české organologie? (recenze). ZPP 2003/63, č. 3, str. 203–205 [DETAIL]
SOMMER Jan, První souhrnné dílo o románské a raně gotické architektuře na území velké Prahy (recenze). ZPP 2003/63, č. 3, str. 205–206 [DETAIL]
BLÁHA Jiří, Kurz Průzkumy a dokumentace historických krovů 2002. ZPP 2003/63, č. 3, str. 207–210 [DETAIL]
FLEGL Michal, Ferdinand Hrejsa a památky české reformace. ZPP 2003/63, č. 3, str. 207 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Informace o aktivitách občanských sdružení. ZPP 2003/63, č. 3, str. 210–211 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, KOUDELOVÁ Jana, Kaufland v historickém jádru města. ZPP 2003/63, č. 3, str. 211–213 [DETAIL]
KOUDELOVÁ Jana, GORYCZKOVÁ Naďa, Kaufland v historickém jádru města. ZPP 2003/63, č. 3, str. 211–213 [DETAIL]
KIBIC Karel, Významný přínos účelově financovaného výzkumu k rozvoji oboru památkové péče. ZPP 2003/63, č. 3, str. 213–215 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Za Karlem Kalvodou. ZPP 2003/63, č. 3, str. 216 [DETAIL]

číslo 4

LUKÁŠOVÁ Eva, Projekt Bauska v programu Evropské Unie Culture 2000. ZPP 2003/63, č. 4, str. 229–230 [DETAIL]
OSE Ieva, CAUNE Andris, Hrad Bauska v Lotyšsku. ZPP 2003/63, č. 4, str. 231–234 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, K pozdně středověkému obrannému systému hradu Bauska. ZPP 2003/63, č. 4, str. 235–236 [DETAIL]
SKANIS Máris, Konzervace zřícenin hradu Bauska – výsledek mezinárodní spolupráce. ZPP 2003/63, č. 4, str. 237–239 [DETAIL]
GAVENDA Miloš, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Stabilizace a konzervace lotyšského hradu Bauska (Program Evropské unie Culture 2000). ZPP 2003/63, č. 4, str. 240–250 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, GAVENDA Miloš, Stabilizace a konzervace lotyšského hradu Bauska (Program Evropské unie Culture 2000). ZPP 2003/63, č. 4, str. 240–250 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, GAVENDA Miloš, Stabilizace a konzervace lotyšského hradu Bauska (Program Evropské unie Culture 2000). ZPP 2003/63, č. 4, str. 240–250 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Přínos materiálového průzkumu pro zajištění a konzervaci hradu Bauska. ZPP 2003/63, č. 4, str. 251–253 [DETAIL]
Memorandum mezinárodního sympozia o konzervaci torzální architektury (Program Evropské unie Culture, Bauska, Rundale). ZPP 2003/63, č. 4, str. 254–255 [DETAIL]
VOKOLKOVÁ Daniela, Po stopách Jäckelových soch v Želivě. ZPP 2003/63, č. 4, str. 256–266 [DETAIL]
JANKOVÁ Yvonne, Dům pana Čeňka Bubeníčka od Vratislava Pasovského před rekonstrukcí. Podaří se zachovat zajímavé prvky pražské architektury 19. století?. ZPP 2003/63, č. 4, str. 267–270 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Středověké nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Michaela archanděla v Licibořicích. ZPP 2003/63, č. 4, str. 271–273 [DETAIL]
HRBÁČOVA Jana, Relikviář sv. Eustacha z dómu sv. Václava v Olomouci. ZPP 2003/63, č. 4, str. 274–275 [DETAIL]
BAYER Karol, VRLA Radim, BAYEROVÁ Tatjana, Výsledky průzkumu povrchových úprav parkánové hradební zdi hradu Starého Světlova. ZPP 2003/63, č. 4, str. 276–278 [DETAIL]
BAYEROVÁ Tatjana, VRLA Radim, BAYER Karol, Výsledky průzkumu povrchových úprav parkánové hradební zdi hradu Starého Světlova. ZPP 2003/63, č. 4, str. 276–278 [DETAIL]
VRLA Radim, BAYEROVÁ Tatjana, BAYER Karol, Výsledky průzkumu povrchových úprav parkánové hradební zdi hradu Starého Světlova. ZPP 2003/63, č. 4, str. 276–278 [DETAIL]
BRADNA Jan, Vyjádření restaurátora k obnově Pilgramova portálu a dalším širším souvislostem v oboru sochařského restaurování. ZPP 2003/63, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Nález gotických maleb v sakristii kostela sv. Jakuba Většího v Přelouči. ZPP 2003/63, č. 4, str. 283–284 [DETAIL]
ROUBÍK Jiří, Obnova identifikace kulturní památky rejstř. č. 28555/3-3108. ZPP 2003/63, č. 4, str. 285 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Dvacáté sedmé zasedání Výboru pro světové dědictví UNESCO – hledání kompromisu mezi odborností a politikou. ZPP 2003/63, č. 4, str. 285–286 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči se staly dvanáctou památkou České republiky na Seznamu světového dědictví UNESCO. ZPP 2003/63, č. 4, str. 286–289 [DETAIL]
CULTURE 2000. Seznam projektů z oblasti kulturního dědictví podpořených grantem EU s účastí České republiky. ZPP 2003/63, č. 4, str. 289–290 [DETAIL]
GIRSA Václav, JERIE Pavel, Restaurování jižní fasády českokrumlovského zámku zahájeno. ZPP 2003/63, č. 4, str. 290–291 [DETAIL]
JERIE Pavel, GIRSA Václav, Restaurování jižní fasády českokrumlovského zámku zahájeno. ZPP 2003/63, č. 4, str. 290–291 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, European Heritage Days 2003. ZPP 2003/63, č. 4, str. 291 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, II. mezinárodní bienále „Industriální stopy“. ZPP 2003/63, č. 4, str. 291–292 [DETAIL]
KRASTINS Janis, Ocenění českých architektů a restaurátorů v Lotyšsku. ZPP 2003/63, č. 4, str. 291 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, 6. setkání ke zhodnocení realizace grantového projektu „Centrální archiv stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu“. ZPP 2003/63, č. 4, str. 293 [DETAIL]
KUČA Karel, Jan Pešta – Encyklopedie českých vesnic (recenze). ZPP 2003/63, č. 4, str. 293–294 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro (recenze). ZPP 2003/63, č. 4, str. 294 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Industriekultur, roč. 22, č. l (recenze),. ZPP 2003/63, č. 4, str. 294 [DETAIL]

číslo 5

ŠTAJNOCHR Vítězslav, Gmundenské Godenschalen (kmotrovské šály). ZPP 2003/63, č. 5, str. 305–319 [DETAIL]
ČERNÝ Jiří, Milostný obraz Panny Marie Budějovické a jeho multiplikace. ZPP 2003/63, č. 5, str. 320–330 [DETAIL]
PEŠTA Jan, K problematice územního rozšíření patrových roubených domů na území okres Jičín. ZPP 2003/63, č. 5, str. 331–336 [DETAIL]
SKALICKÝ Alexandr, st., Barokní fara v Šonově u Broumova. ZPP 2003/63, č. 5, str. 337–339 [DETAIL]
MARTAN Martin, Využití enzymů při odstraňování klihoškrobové rentoaláže. ZPP 2003/63, č. 5, str. 340–343 [DETAIL]
ČOBAN Josef, HEIDINGSFELD Viktor, KOTLÍK Petr, Lehčené omítkové směsi – 1. část. Směsi s vápenným pojivem. ZPP 2003/63, č. 5, str. 344–348 [DETAIL]
HEIDINGSFELD Viktor, KOTLÍK Petr, ČOBAN Josef, Lehčené omítkové směsi – 1. část. Směsi s vápenným pojivem. ZPP 2003/63, č. 5, str. 344–348 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, HEIDINGSFELD Viktor, ČOBAN Josef, Lehčené omítkové směsi – 1. část. Směsi s vápenným pojivem. ZPP 2003/63, č. 5, str. 344–348 [DETAIL]
MACEK Petr, Obnova průčelí Pálffyovského paláce (K problematice barevnosti historických průčelí). ZPP 2003/63, č. 5, str. 349–350 [DETAIL]
BURSÍKOVÁ Ivana, Proč se rozpadá červený pískovec na památkách a čím ho lze nahradit. ZPP 2003/63, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
KUČA Karel, Nové městské památkové zóny v České republice. ZPP 2003/63, č. 5, str. 353–355 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, Krovové konstrukce střech Nového zámku v Zahrádkách. ZPP 2003/63, č. 5, str. 356–358 [DETAIL]
MÜLLER Jan, Městská památková rezervace Český Krumlov – obnova Rybářské ulice. ZPP 2003/63, č. 5, str. 358 [DETAIL]
OURODOVÁ Ludmila, Zpráva o sympoziu Opera v Esterháze – minulost i budoucnost. ZPP 2003/63, č. 5, str. 358–359 [DETAIL]
SZADKOWSKA Maria, 70. výročí úmrtí architekta Adolfa Loose (Společnost Adolfa Loose). ZPP 2003/63, č. 5, str. 358 [DETAIL]
GIRSA Václav, Kolokvium o architektonickém a výtvarném detailu v Bratislavě. ZPP 2003/63, č. 5, str. 359–360 [DETAIL]
GAŽI Martin, Polská ikonografická inspirace. ZPP 2003/63, č. 5, str. 360 [DETAIL]

číslo 6

NEJEDLÝ Vratislav, PAVELEC Petr, K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 373–388 [DETAIL]
PAVELEC Petr, NEJEDLÝ Vratislav, K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 373–388 [DETAIL]
ŠPALE Václav, Problémy restaurování již restaurovaných sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 389–403 [DETAIL]
GIRSA Václav, JERIE Pavel, MICHOINOVÁ Dagmar, Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova. Příspěvek k tématu restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 404–417 [DETAIL]
JERIE Pavel, GIRSA Václav, MICHOINOVÁ Dagmar, Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova. Příspěvek k tématu restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 404–417 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, GIRSA Václav, JERIE Pavel, Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova. Příspěvek k tématu restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 404–417 [DETAIL]
PAVELEC Petr, K restaurování sgrafit na fasádě hotelu Otava v Písku. ZPP 2003/63, č. 6, str. 418–421 [DETAIL]
PAVELEC Petr, K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích. ZPP 2003/63, č. 6, str. 422–425 [DETAIL]
NĚMCOVÁ Gabriela, Gar kleine Blockflötlein. ZPP 2003/63, č. 6, str. 426–428 [DETAIL]
MERTA Jiří, Historie vápenictví v Moravském krasu. ZPP 2003/63, č. 6, str. 429–432 [DETAIL]
JÁSEK Jaroslav, NERUDA Radek, Muzeum ve Vrutické vodárně. ZPP 2003/63, č. 6, str. 433–434 [DETAIL]
NERUDA Radek, JÁSEK Jaroslav, Muzeum ve Vrutické vodárně. ZPP 2003/63, č. 6, str. 433–434 [DETAIL]
ČERVÁK Patrik, Záchranný archeologický výzkum na Předním mlýně v Českých Budějovicích čp. 6, Mlýnská ulice. ZPP 2003/63, č. 6, str. 434–436 [DETAIL]
KAIGL Jan, Zvláštní čestné uznání ministra kultury za ochranu kulturních památek při povodni v srpnu roku 2002 a Cena Ministerstva kultury za památkovou péči. ZPP 2003/63, č. 6, str. 434 [DETAIL]
JEMELKOVÁ Simona, Nález souboru historických fotografií na Svatém Kopečku. ZPP 2003/63, č. 6, str. 436–437 [DETAIL]
PULKRTOVÁ Eva, Výstava Památky Jesenicka a výsledky památkové péče. ZPP 2003/63, č. 6, str. 436 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Sto let Trmalovy vily (seminář věnovaný tvorbě architekta Jana Kotěry). ZPP 2003/63, č. 6, str. 437–438 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Mezinárodní kurz o kulturním dědictví The Cities – Places of Common Memory in the CEI Region. ZPP 2003/63, č. 6, str. 437 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Prof. zw. dr. hab. inž. arch. Janusz Bogdanowski (16. 11. 1929–16. 4. 2003). ZPP 2003/63, č. 6, str. 438–439 [DETAIL]
KROUPA Petr, Die Denkmalpflege, roč. 61, , sešit 1 (recenze). ZPP 2003/63, č. 6, str. 438 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Přínos materiálového průzkumu pro zajištění a konzervaci hradu Bauska. ZPP 2003/63, č. 6, str. 439 [DETAIL]