Zprávy památkové péče


Prodej a předplatné časopisu

Prodejní místa

Infocentrum NPÚ | Na Perštýně 12, Praha 1

Cena jednotlivého čísla je 185 Kč.


Předplatné:

Časopis lze předplatit prostřednictvím formuláře dostupného na tomto webu pod záložkou Předplatné 2020, popř. zasláním objednávky na e-mail predplatne.zpp@npu.cz. V objednávce uveďte jméno/název subjektu, adresu (doručovací i fakturační v případě, že jsou odlišné), kontaktní telefon, případně IČ a DIČ.

Předplatné je třeba objednat vždy pro každý ročník znovu (neprodlužuje se automaticky).


Předplatné celého ročníku činí 700 Kč.


e-shop

E-shop Národního památkového ústavu nalezneze na adrese: www.npu.cz/eshop.
Zde si můžete objednat nejen čísla posledního ročníku, ale i všechna starší, dosud nerozprodaná čísla. Můžete si zde předplatit i následující ročník.