Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOŘÍNKOVÁ, Jana
Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 4, str: 322–330
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7111

Příspěvek je zaměřen na představení souboru výtvarných děl nacházejících se v prostoru sídliště na Lesné, na dosavadní pokusy o památkovou ochranu tohoto unikátního urbanistického souboru včetně jeho výtvarných realizací a na roli místních občanských iniciativ v tomto úsilí. V prostoru brněnského sídliště Lesná (1962–1970), vybudovaného podle návrhu architektů brněnského Stavoprojektu Fratiška Zounka, Viktora Rudiše, Ladislava Voláka a Miroslava Dufka, se nachází téměř třicet výtvarných realizací umístěných ve veřejném prostoru a jedna desítka děl v interiérech veřejných budov. V roce 2004 byl architektem Rudišem podán návrh na prohlášení tohoto urbanistického celku kulturní památkou. MŠMT však toto úsilí odmítlo podpořit s ohledem na nevhodné rekonstrukce původních objektů a proběhnuvší demolici části občanské vybavenosti, nicméně doporučilo, aby byl pro Lesnou vypracován návrh na vyhlášení městské památkové zóny. K tomuto kroku přistoupila v roce 2009 Nataša Zounková, dcera hlavního architekta sídliště. V roce 2011 byl ze strany NPÚ ÚOP v Brně na popud občanských iniciativ na Lesné vyhotoven soupis exteriérových výtvarných prvků v prostoru sídliště a návrh na jejich prohlášení kulturní památkou. Z důvodu neoddělitelnosti výtvarného řešení sídliště od jeho architektonického a urbanistického konceptu příznačného pro období 60. let budou oba návrhy v nadcházejících měsících posuzovány společně v rámci návrhu na vyhlášení městské památkové zóny, je však pravděpodobné, že Odbor památkové péče MKČR nakonec doporučí chránit urbanistickou koncepci sídliště formou regulačního plánu.

Klíčová slova: památková péče, městská památková zóna, panelové sídliště, hromadná bytová výstavba, umění ve veřejném prostoru, sídliště LesnáPřílohy:

Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně
Typ souboru: pdf, velikost: 987 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/193.pdf

Návrat zpět