Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ŽIAROVSKÝ Andrej; VAVŘINOVÁ, Valburga
Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und Liechtenstein svědectvím objektivu


Zprávy památkové péče 2014/74, číslo: 4, str: 329–338
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7018

Národní památkový ústav (NPÚ) věnuje pozornost historické fotografii zhruba od počátku 21. století, většinou formou plnění různých výzkumných a vědeckých projektů, úkolů a cílů. Zatím největším a nejucelenějším výzkumným projektem, zabývajícím se historickým fotografickým materiálem, na němž se NPÚ podílí, je projekt „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“ (kód DF13P01OVV007) řešený v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. NPÚ eviduje ve svých fondech 237756 položek druhové skupiny fotografie, negativy a filmy velmi různorodých témat. Součástí fondu zámku Zahrádky, který je uložen v depozitáři na zámku Mnichovo Hradiště, je soubor snímků a negativů z období aktivní služby předního představitele rakousko-uherské šlechty prince Johanese von und zu Liechtensteina u válečného námořnictva. Jedná se o unikátní amatérské záběry ilustrující každodenní život vysokého námořního důstojníka a posádky. Ateliérové podobenky mají oficiální ráz a odpovídají společenským konvencím doby. Jako součást Rakouska-Uherska měly České země přístup k moři a disponovaly válečným námořnictvem. Zhruba desetina námořníků rakousko-uherského loďstva pocházela z českých zemí. Česká historiografie věnuje fenoménu rakousko-uherské mariny větší pozornost teprve v posledních letech. Doposud nezveřejněné unikátní fotografie a negativy ze zahrádeckého fondu posloužily k vytvoření odborného článku zkoumajícího v rámci projektu NAKI možnosti využití původního fotografického materiálu jako specifického pramene a doplňujícího a rozšiřujícího poznání o osudech mužů, sloužících rakousko-uherské monarchii a bojujících v poslední válce, kterou vedla.

Klíčová slova: Rakousko-Uhersko, námořnictvo, torpédoborec, 1. světová válka, velká válka, Johanes von und zu Liechtenstein, historické fotografie


Návrat zpět