Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

RADOSTOVÁ, Šárka
Peripetie památkové péče aneb znovuobjevení oltářního obrazů z Valkeřic


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 6, str: 528–530
Rubrika: Příloha
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6794

Příspěvek na základě archivních dokumentů sleduje dramatické osudy oltářního obrazu a kostela sv. Barbory ve Valkeřicích. Barokní stavbu kostela sv. Barbory ve Valkeřicích i její vybavení objednal a financoval patron kostela, významný barokní mecenáš umění, hrabě František Antonín Špork. Obraz sv. Barbory vytvořil pravděpodobně před rokem 1728 pražský malíř Kryštof Vilém Tietze (Kravaře 1662 - ?). Dílo z pozdního umělcova období souvisí s jím signovanou a datovanou malbou sv. Kateřiny v nedalekých Marbolticích. V obou pracích se projevuje silný vliv umění Petra Brandla. Mimořádně působivý celek valkeřického kostela zůstal téměř intaktně zachován ještě počátkem 60. let 20. století. V rámci tehdejších soupisových prací byl kostel i jeho cenné vybavení prohlášen roku 1967 za kulturní památku. Oltářní obraz sv. Barbory byl již následujícího roku odcizen a v roce 1979 považován za zcela zničený. Farní kostel sv. Barbory byl v roce 1975 spolu s dalšími sakrálními stavbami odstřelen. V roce 1980 došlo k úřednímu zrušení památkové ochrany oltářního obrazu, varhan a sochy sv. Víta za kulturní památku z důvodu destrukce díla. V roce 2011 se však obraz v dobrém stavu znovu objevil v soukromé sbírce v Čechách a následně byl opět prohlášen za kulturní památku. Jednotlivé úřední postupy odpovídají proměnám vztahu společnosti k duchovnímu i hmotnému odkazu minulosti.

Klíčová slova: barokní malířství, Kryštof Vilém Tietze, dějiny památkové péče, Valkeřice


Návrat zpět