Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

Pavla Cenková, Aleš Homola
Od města k předměstí. Obytná výstavba v Brně-Králově Poli v letech 1919–1925


Zprávy památkové péče 2020/80, číslo: 2, str: 147–165
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7645

Studie se zaměřuje na stavební formování Králova Pole, do roku 1919 samostatného města a poté nejvýznamnějšího předměstí Velkého Brna, které probíhalo v první polovině 20. let 20. století. Vývoj zástavby v Králově Poli byl v této době charakterizován výraznou kontinuitou se stavebními a stylovými trendy architektonické tvorby prvních dvou dekád 20. století. Královo Pole formovalo svou novou čtvrť, vymezenou polohovým a regulačním plánem z roku 1904, jako ideální polis, v níž se snoubila víra v sociální pokrok s českým vlastenectvím, doplněným po roce 1918 étosem mladého Masarykova státu. Bytovou krizi po skončení 1. světové války napomohla řešit dynamická stavební činnost Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva a také aktivní přístup místního výboru. Stavební realizace v Králově Poli v 20. letech 20. století byly často dílem významných architektů, Jindřicha Kumpošta, Miloše Lamla, Jaroslava Grunta či Miloslava Kopřivy, ale také méně známých tvůrců Karla Láníka či Josefa Nováka.


Návrat zpět