Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

FOUD Karel; PLEŠMÍD Stanislav
Hrázděný dům severního Plzeňska na příkladu stavení čp. 1 z Popovic u Chrančovic


Zprávy památkové péče 2019/78, číslo: 3, str: 329–340
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7592

Historický domovní fond severního Plzeňska, zastoupený řadou objektů z okruhu památek lidového stavitelství, je pozoruhodnou ukázkou hned několika stavebních slohů a konstrukcí. Vedle domů roubených je zde možné sledovat stavby zděné (kámen, nepálená i keramická cihla), v omezené míře i hrázděné. Na území okresu Plzeň – sever se hrázděné stavby dochovaly v Rabštejně nad Střelou a především pak městečku Úterý. Několik dalších staveb přežívá v okolí Úněšova. Patří mezi ně také stavení usedlosti čp. 1 v obci Popovice u Chrančovic (Plzeňský kraj, okres Plzeň – sever). Dům je klasické trojdílné dispozice, v tomto případě chlévního typu. Přízemí je zděné (světnice byla pravděpodobně v minulosti roubená), patro kompletně hrázděné. Nádvorní strana patra je prolomena pavlačí, krytou přesahem střechy a protaženou od síně až po okraj severního štítu. Kostra hrázdění je standardní rámová, pouze u štítů byla výtvarná stránka konstrukce více zdůrazněna. Stavebník kromě toho pozornost věnoval také profilovaným dřevěným podokenním římsám a suprafenestrám. Zdobně pojednány jsou i sloupky pavlače. Pozornost poutají také dochované slohové výplně stavebních otvorů, především pak okna obytných místností nad světnicí, pocházející pravděpodobně z doby výstavby objektu, s detaily typickými pro barokní okna. Objekt, podle dendrochronologie vyzdvižený v první polovině 90. let 18. století, se dostal v období poslední třetiny 20. století do špatného stavu. V r. 2016 byla zahájena jeho celková oprava. Dům čp. 1 z Popovic na severním Plzeňsku je ojedinělým příkladem užití hrázdění v regionu, kde stavební činnost posledních dvou třetin 20. století tyto konstrukce, typické v prvé řadě pro oblasti ležící za někdejší jazykovou hranicí (kam Popovice spadají) potlačila a ještě více jim dala punc výjimečnosti.

Klíčová slova: Severní Plzeňsko - lidová architektura – plošný průzkum venkovských sídel - hrázděný dům – 18.- 19. století – historické výplně stavebních otvorů


Návrat zpět