Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

RANOCHOVÁ Radka
Kdo jsou a co potřebují průvodci na objektech NPÚ


Zprávy památkové péče 2019/78, číslo: 3, str: 309–315
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7590

Zpřístupněné památky v České republice nabízejí nejčastěji prohlídku s průvodcem. Tito průvodci jsou jak stálí zaměstnanci, tak ve většině případů sezónní brigádníci. Oni prezentují několika milionům návštěvníků ročně kulturní a historické dědictví země. Proto je potřeba věnovat tomuto povolání náležitou péči. I proto nyní probíhá projekt Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity, jehož součástí je i revitalizace průvodcovské péče. Zaměřili jsme se na památkové objekty ve správě NPÚ, což je takřka sto hlavně hradů, zámků a klášterů.
Prezentovaná studie přináší výsledky celorepublikového průzkumu mezi průvodci, který proběhl na sklonku roku 2018. Průzkum a jeho výsledky se snaží lépe zodpovědět základní otázky – jací průvodci jsou, odkud se berou, proč se rozhodnou provázet a co jim tato práce přináší. Rovněž se zaměřujeme na bolavá místa, která tato práce s sebou nese, a jak by je bylo možné řešit. Do dotazníku se zapojil každý pátý průvodce, ze dvou třetin studenti středních nebo vysokých škol. Jen pomalu se začínáme orientovat i na další skupiny – rodiče na mateřské dovolené, aktivní seniory.
Hlavní motivací průvodců, která je na památku přivede, je zájem o historii, možnost práce s lidmi a brigáda v blízkosti bydliště. Již po roční zkušenosti s provázením oceňují průvodci získávání měkkých dovedností (hlavně rétorika, řešení konfliktů) a kontakt s lidmi. Průvodce se postupně učí, jak zaujmout různé skupiny návštěvníků, hlavně pokud se jedná o smíšenou skupinu. Pro mnohé průvodce je náročná přítomnost rodin s dětmi, s nimiž si řada průvodců neví rady, což nabízí široký prostor pro hledání řešení, jak na ně průvodce připravit.
Sami průvodci by při své práci ocenili několik druhů podpory. Tou první je samozřejmě ocenění za dobře vykonanou práci a dobré vztahy na pracovišti. Dále by rádi měli možnost prohlubovat své historické znalosti a znalosti o památce. Ideálně formou rozšířených prohlídek na daném objektu, které povede její správce či jiný odborník. Případně formou přednášek. Přestože bylo zjištěno, že průvodci zůstávají ze 75 % věrni jednomu objektu, uvítali by sdílení zkušeností s jinými průvodci z blízkých či podobných památkových objektů. V neposlední řadě zmiňovali jako možnou oblast podpory vyšší platové ohodnocení.
Provedené dotazníkové šetření je jedním z výchozích bodů v rámci celého projektu a podklad pro potřebná a aktuální témata pro širší diskuzi i chystané workshopy. Prezentace památkových objektů formou prohlídky s průvodcem totiž i při souběžném zavádění jiných forem zůstane i nadále hlavním prezentačním způsobem a nyní záleží na tom, zda bude poskytována náležitá podpora a péče, aby zůstali i kvalitní průvodci.


Klíčová slova: průvodce, prohlídka, památkový objekt, revitalizace


Návrat zpět