Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HRBATÝ Stanislav
Zbroj Alfonsa II. d´Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro ferrarský vévodský dvůr v 16. století


Zprávy památkové péče 2019/78, číslo: 3, str: 271–278
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7586

Článek je věnován jedné z nejvýznamnějších zbrojnic v Evropě, takzvané estenské zbrojnici na zámku Konopiště a především se zabývá identifikací dosud anonymní zbroje patřící Alfonsu II. d´Este vévodovi z Ferrary.
Úvodní část se věnuje historii vzniku zbrojnice jako takové a určením možných osobních předmětů jednotlivých vévodů z Ferrary ve vztahu k dochovaným militariím v konopišťské sbírce při komparaci s militarii a ikonografickými podklady ve světových soukromých i veřejných sbírkách. Tato pasáž se dále zabývá i rozborem dochovaných vyobrazení vévodů d´Este ve zbroji. Samostatná část je dále věnována výrobní provenienci jednotlivých zbrojí a především zbrojím ve francouzském stylu, které byly typické pro ferrarský dvůr.
Ústřední část statě se zabývá konfrontací dochované zbroje ve zbrojnici na zámku Konopiště a portrétu vévody d´Este prodaného aukčním domem Dorotheum ve Vídni v roce 2000. Jako komparační materiál k tomuto srovnání byla použita i dochovaná zbroj vévody Alfonsa II. d´Este uložená ve sbírce Hofjag- und Ruestkammer ve Vídni. V rámci porovnání jsou detailně rozebrány a popsány jednotlivé části dochované zbroje.
Závěrem článek zhodnocuje výsledky této analýzy a konstatuje, že jednak zkoumaná zbroj ze zámku Konopiště představuje velmi významný doklad platnéřského řemesla 16. století kombinující italské a francouzské kulturní prostředí a současně dochází k závěru, že dochovaný exemplář na Konopišti a vyobrazení zbroje na portrétu prodaného aukčním domem Dorotheum ve Vídni v roce 2000 jsou identické.


Klíčová slova: renesanční zbroj, Itálie, rod Este, Alfons II. d’Este, Ferrara, zbrojnice státního zámku Konopiště, aukční síň Dorotheum, portréty


Návrat zpět