Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada
Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl, s. 143-150.


Zprávy památkové péče 2018/78, číslo: 2, str: 143–150
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7453

Klíčová slova: Rudolf Eitelberger von Edelberg – umělecký průmysl


Návrat zpět