Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

JIRÁK, Matouš
Mezi teorií a praxí: František Horčička a Opočno


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: Příloha, str: 82–90
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7419

Příspěvek se zabývá činností malíře, restaurátora a správce obrazových sbírek Colloredo-Mansfeldů, Františka Horčičky (1776–1856), který byl autorem prvního inventáře obrazové sbírky, soustředěné později do obrazáren a expozic zámku v Opočně. Vyjmenovány jsou i některé předešlé barokní soupisy, převážně účelově vzniklé. Horčičkův inventář z roku 1829 se stal základem pro další katalogy, včetně současné databáze CastIS. V Opočně se však dochovaly i tři portréty, jimž lze na základě stylových a historických souvislostí přisoudit Horčičkovo autorství, který do řady děl aktivně zasáhl jako restaurátor, případně falzifikátor, což prokazují restaurátorské průzkumy.

Klíčová slova: František Horčička – zámek Opočno – obrazová sbírka Colloredo-Mansfeldů

Lokality: Opočno, zámek


Návrat zpět