Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PEŠLOVÁ, Lucie; SYSLOVÁ, Veronika
Rodina Leopolda II. Berchtolda na cestách


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: Příloha, str: 63–73
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7417

Cestování bylo nejen životním stylem rodiny Leopolda Berchtolda (1863–1942), ale obecně patřilo k životu vyšších společenských vrstev. Leopold Berchtold stejně jako jeho žena Ferdinandine (Nandine) (1868–1955) vyrůstali v prostředí plném změn a pohybu, v prostředí několika domovů. Život na cestách byl pro ně přirozeným a stejně tak vychovávali i své tři syny Aloise (Louise), Adalberta (Bélu) a Zikmunda (Zsigu). V diplomatických službách působil Leopold Berchtold od roku 1893, nejprve v Paříži, pak v Londýně a následně v Petrohradu. Vrcholem jeho kariéry byl post ministra zahraničí Rakouska-Uherska, který zastával od roku 1912 do roku 1915. Poté ve službách Habsburků vykonával funkci nejvyššího hofmistra následníka trůnu a od roku 1917 byl nejvyšším komořím nového císaře Karla I. Po ukončení 1. světové války se stal v nově vzniklém Československu nežádoucí osobou a Buchlovice mohl navštěvovat pouze se souhlasem úřadů. Jeho život se uzavřel na zámku v maďarském Peresznye roku 1942. //
V souvislosti s Leopoldovou diplomatickou službou rodina procestovala značnou část Evropy. Kromě obvyklých historických památek, místních zajímavostí, muzeí a galerií, zoologických a botanických zahrad se běžnou součástí života staly rovněž několikadenní návštěvy venkovských šlechtických sídel. Oficiální cesty se střídaly s cestami na soukromé statky na Moravě a v Uhrách a s pobytem ve Vídni. K oblíbeným destinacím patřily lázně a přímořská letoviska. //
Změny pobytu rodiny lze vysledovat z korespondence, deníkových záznamů, náčrtníků a později také z fotografických alb. Převážná část fotografií je dílem Nandine Berchtoldové, která nejpozději od roku 1897 začala sama fotografovat. Stala se amatérskou fotografkou, kterou fotografování zajímalo a bavilo. Jak vyplývá z deníků, fotografie si také sama vyvolávala, výsledné snímky adjustovala v albech a opatřovala popiskami. Jí pořízené snímky nevykazují známky vysoké technické úrovně. Určité umělecké cítění a smysl pro kompozici nelze Nandine Berchtoldové upřít, ale většina záběrů působí živelně a deníkově zachycuje osoby, s nimiž se setkávala a místa, která navštěvovala. //


Klíčová slova: šlechta – cestování – diplomacie – rod Berchtoldů


Návrat zpět