Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ZÁMEČNÍK, Roman
Jubilejní park ve Znojmě – příprava obnovy ke 100. výročí vzniku republiky


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: Příloha, str: 19–27
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7411

Jubilejní park ve Znojmě je příkladem veřejného prostoru velkoryse založeného u příležitosti desátého výročí trvání Československa v roce 1928. Cílem města je otevřít obnovený park u příležitosti 100. výročí vzniku státu v roce 2018. Zásadní význam mezi provedenými průzkumy této kulturní památky zaujímá ten historický. //
Příspěvek pojednává o dějinách parku a jeho současném stavu. Podrobně se zaměřuje na rozbor historické (původní) kompozice v souvislosti s přípravou jeho obnovy, a to analýzou historických pramenů. Vyslovena jsou doporučení pro obnovu vycházející z komparace historické a současné podoby parku. Závěrem je definován jeho historický význam a památkově-historické hodnocení v kontextu tehdejší tvorby. //


Klíčová slova: Jubilejní park – Znojmo – památka zahradního umění – historický průzkum – obnova

Lokality: Znojmo


Návrat zpět