Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOTLÍK, Petr; DRÁBKOVÁ, Klára; ŠKRLANTOVÁ, Markéta
Odstraňování minerálních olejů z povrchu anorganických materiálů pomocí vodních mikroemulzí


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 4, str: 451–454
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7360

Odstraňování nečistot obsahujících minerální oleje z povrchu dlažby či omítky je často jedním z nutných kroků prováděných při sanaci historických staveb. Olejovité nečistoty jsou nejen estetickým problémem, ale omezují i možnosti dalších povrchových úprav (nátěrů, penetrací apod.). Vodoodpudivý charakter těchto nečistot prakticky vylučuje pouhé omytí vodou. Použití samotných organických rozpouštědel vyvolává nejen nebezpečí požáru, ale nese s sebou i zdravotní rizika prováděcích pracovníků a nebezpečí znečistění životního prostředí. Vodné mikroemulze obsahujících malé množství organických rozpouštědel jsou účinným čisticím prostředkem v takových případech. Práce shrnuje zkušenosti s úspěšným použitím tří mikroemulzí lišících se typem surfaktantu (anionkativním SDS a neionogenním Tween 20) a rozpouštědla (xylen, cyklohexan) při odstraňování nečistot obsahujících minerální oleje z povrchu pálené dlažby a dlažby terrazzo

Klíčová slova: čistění, oleje, mikroemulze, dlažba


Návrat zpět