Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOUKAL, Petr
Zvukotvorné faktory nástrojů brněnské a loketské varhanářské školy. Příklad aplikace nových pojmů a přístupů ve varhanní památkové péči


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 4, str: 435–441
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7358

Varhanní památková péče se i ve vyspělých zemích dlouhá léta držela a vyvíjela jakoby stranou od hlavního proudu oficiální památkové teorie. Jeden z důvodů uvádí i Walter Supper, podle něhož jde o nejkomplikovanější oblast celé památkové teorie a péče. Proto vstupní část textu přináší pohled na vývoj a současnou situaci varhanní památkové péče, kde největší důraz je kladen na dokumentaci, ochranu a obnovu zvukové stránky varhan. V jejím rámci se objevují nové pojmy jako zvukové památky a zvukotvorné faktory, které pomáhají lépe dokumentovat a pochopit podstatu historických varhan jako památky. Text řeší i důležitou otázku novější památkové praxe - ukazuje na problematičnost tzv. konzervátorského přístupu („gewachesener Zustand“) při restaurování varhan. Dalším tématem je rámcové vyhodnocení dosavadních dokumentačních směrnic pro historické varhany, používané v památkové péči. Na těchto základech pak autor vysvětluje potřebu zaměřit se na přehlížené zvukotvorné faktory. Typickým příkladem je dosud nedokumentovaná a neřešená problematika nálitků na jádrech kovových píšťal. Text příspěvku přináší výsledky průzkumu, které podporují hypotézu o samostatném způsobu práce a o zvukových ideálech mistrů loketské a brněnské varhanářské školy, zřejmě odlišných od jiných dobových dílen.

Klíčová slova: brněnská a loketská varhanářská škola, varhanní památková péče, zvukotvorné faktory, tvarosloví jader u kovových varhanních píšťal, nehmotné památkové dědictví


Návrat zpět