Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

BUREŠ, Michal; RAK, Michal; FUNK, Lukáš; TOMÁŠEK, Martin
Hranice současnosti. Archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 4, str: 417–434
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7357

Příspěvek nahlíží na problematiku vývoje osídlení v blízkosti části státní hranice z pohledu archeologie současnosti. České pohraničí prodělalo v minulém století zcela zásadní transformaci, způsobenou řadou faktorů stojících mimo vůli obyvatel této části naší země. Stalo se tak územím, ke kterému je nutno přistoupit jako k neopakovatelnému a netušenému zdroji informací o naší společnosti. Je také územím, ve kterém se nalézá řada hodnot, které jsou dnes již památkové a zaslouží si pozornost a po náležité dokumentaci a vyhodnocení i přiměřenou ochranu. Příspěvek nahlíží na problematiku vývoje osídlení v blízkosti části státní hranice z pohledu archeologie současnosti. České pohraničí prodělalo v minulém století zcela zásadní transformaci, způsobenou řadou faktorů stojících mimo vůli obyvatel této části naší země. Stalo se tak územím, ke kterému je nutno přistoupit jako k neopakovatelnému a netušenému zdroji informací o naší společnosti. Je také územím, ve kterém se nalézá řada hodnot, které jsou dnes již památkové a zaslouží si pozornost a po náležité dokumentaci a vyhodnocení i přiměřenou ochranu. Příspěvek nahlíží na problematiku vývoje osídlení v blízkosti části státní hranice z pohledu archeologie současnosti. České pohraničí prodělalo v minulém století zcela zásadní transformaci, způsobenou řadou faktorů stojících mimo vůli obyvatel této části naší země. Stalo se tak územím, ke kterému je nutno přistoupit jako k neopakovatelnému a netušenému zdroji informací o naší společnosti. Je také územím, ve kterém se nalézá řada hodnot, které jsou dnes již památkové a zaslouží si pozornost a po náležité dokumentaci a vyhodnocení i přiměřenou ochranu. Příspěvek nahlíží na problematiku vývoje osídlení v blízkosti části státní hranice z pohledu archeologie současnosti. České pohraničí prodělalo v minulém století zcela zásadní transformaci, způsobenou řadou faktorů stojících mimo vůli obyvatel této části naší země. Stalo se tak územím, ke kterému je nutno přistoupit jako k neopakovatelnému a netušenému zdroji informací o naší společnosti. Je také územím, ve kterém se nalézá řada hodnot, které jsou dnes již památkové a zaslouží si pozornost a po náležité dokumentaci a vyhodnocení i přiměřenou ochranu.

Klíčová slova: recentní archeologie, pohraničí, poválečné vyhnání německých obyvatel


Návrat zpět