Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VICHERKOVÁ, Veronika
Transgas, významná památka poválečné architektury


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 4, str: 355–360
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7349

Soubor staveb na samém prahu Vinohrad, v bloku pod budovou Českého rozhlasu vznikl v letech 1966–1976 podle projektu Ivo Loose, Jindřicha Malátka, Jiřího Eisenreicha a Václava Aulického. Původně sloužil jako řídící středisko mezinárodního plynovodu. Tři neobvyklé objekty, zasazené do architektonicky ztvárněného parteru měly být branou Vinohrad a tvořit přechod od kompaktní zástavby do otevřeného korza Václavského náměstí, probíhající pod estakádou dálnice. Přestože tento záměr nebyl realizován v plném rozsahu, stal se areál Transgasu příkladem tvůrčí a originální architektury, která má přes nepříznivý dobový kontext světovou kvalitu. //
V roce 2015 oznámil majitel nemovitosti svůj záměr nahradit objekty administrativní zástavbou, což vyvolalo velkou odezvu odborné i laické veřejnosti. Debaty, zda budovy zachovat či nikoliv, trvají prakticky dodnes, a ukončí je až chystané rozhodnutí Ministerstva kultury. Případ demolicí ohrožené stavby se tak stává důležitým mezníkem v úsilí o památkovou ochranu české poválečné architektury, která je zatím nedostatečná a naráží na předsudky a stále nedostatečné poznání hodnot této části architektonického fondu. Pro památkovou péči z kauzy vyplývá úkol vysvětlovat veřejnosti jeho kvality a zvýšit úsilí o rozšíření počtu poválečných staveb chráněných jako kulturní památky.


Klíčová slova: poválečná architektura; Transgas; památková ochrana

Lokality: Praha, Transgaz


Návrat zpět