Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KNECHTOVÁ, Alena; VAŠEK, Leoš; HLOŽEK, Martin
Milířiště a další možné archeologické relikty ve svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálních územích Ráječko a Petrovice


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: Příloha, str: 106–112
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7287

Článek podává zprávu o druhé etapě výzkumného projektu, jehož cílem bylo použití vyhodnocených dat leteckého laserového skenování (LLS) v rámci vizuálního nedestruktivního terénního průzkumu drobných archeologických reliktů v krajině, v tomto případě zejména milířišť ve svazích kolem potoka Chrábek a Sloupečník v zalesněné oblasti Drahanské vrchoviny na katastrálních územích Ráječko a Petrovice. Tyto mapové podklady lidarových dat byly využity pro identifikaci nových archeologických reliktů, které nebyly v krajině dosud rozpoznány. U některých milířišť byla provedena v místech jejich porušení mikrosondáž pro odběr uhlíků, které byly dány k vyhodnocení. Při vizuální prospekci byl také proveden terénní detektorový průzkum milířišť a jejich bezprostředního okolí, z něhož byly získány kovové nálezy, které byly zaměřeny pomocí GPS přístroje a dány k následnému laboratornímu zpracování.

Klíčová slova: milířiště - Drahanská vrchovina - archeologické relikty


Návrat zpět