Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

JIRASÉK, Pavel; REXA, Daniel; SVOBODA, Petr
Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: Příloha, str: 93–95
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7285

Příspěvek seznamuje čtenáře se systémem požární ochrany v Norsku. Popisuje projekt ochrany sloupových kostelů, jichž se z původního počtu cca 1 500 zachovalo do dnešního dne pouze 28, dále pak systém požárního zabezpečení města Rørosu, rezervace UNESCO. Využity jsou zkušenosti autorů, získané při studijní cestě či dlouhodobém pobytem v zemi, kde je požární ochrana památek na špičkové úrovni, a to zejména pro oblast dřevěných staveb. Článek zároveň nabízí srovnání mezi Norskem a Českou republikou, a to nejen v úrovni požární ochrany památek, ale zejména co do podmínek, které vlastníci památkově chráněných staveb mají k dispozici. Z norských zkušeností pak vybírá zejména ty, které se dají do českého prostředí přenést a mohou být přímou inspirací.

Klíčová slova: požární ochrana – bezpečnostní systémy – Norsko


Návrat zpět