Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

GROSSOVÁ, Anna
Barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně, dochované v diecézní katedrále na Petrově a poutním mariánském kostele v Brně-Tuřanech.


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: Příloha, str: 61–67
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7281

Při uměleckohistorické práci zabývající se barokními liturgickými předměty z drahých a barevných kovů musíme mít na zřeteli předpoklad, že řada z nich byla zhotovena pro jiný církevní subjekt než ten, který je dnes vlastní. Charakteristickým příkladem toho je konvolut barokního stříbrného liturgického náčiní v majetku brněnské kapituly sv. Petra a Pavla, vystavený přímo v katedrále na Petrově, jehož součástí je i několik předmětů vyrobených na přímou objednávku brněnských jezuitů. S tímto řádem se pojí i dva objekty ze stříbra dochované v poutním kostele Zvěstování Panny Marie v Brně–Tuřanech, jehož duchovní správa byla v letech 1666–1773 v pravomoci brněnské jezuitské koleje. K objevným poznatkům patří též určení konkrétních zhotovitelů jednotlivých předmětů, výjimečně doložených i archivními prameny. Dochované stříbrné objekty, jimž je věnován tento text, však představují pouhý zlomek původní liturgické pokladnice jezuitského řádu v Brně.

Klíčová slova: Liturgické nádoby a náčiní – zlatnictví a stříbrnictví – baroko – Morava – Brno – jezuité – užité umění a umělecké řemeslo – 17. a 18. století.


Návrat zpět