Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOLÁŘOVÁ, Šárka
Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: Příloha, str: 51–60
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7280

Článek je jedním z výsledků cíleného průzkumu mobiliárních fondů hradů a zámků v ČR, který je zaměřen na historické saně a jejich obrazové prameny. Předmětem zájmu je zde skupina deseti bohatě zdobených saní určených na led z časového rozmezí 18.–19. století, které reprezentují dva charakteristické a nezaměnitelné typy nizozemských saní duwslee a prikslee. Z hlediska saňového památkového fondu představují početnou skupinu, která je bohužel rozptýlena po expozicích na několika zámeckých objektech v Čechách a na Moravě. Vzhledem k nizozemské provenieci je nejpravděpodobnější hypotézou, že se do sbírek zemské šlechty dostaly jako sběratelské akvizice v pokročilém 19. století nebo až na počátku 20. století. Cílem příspěvku je správné typologické, provenienční a chronologické zařazení jednotlivých saní na základě komparačního studia a ikonografických pramenů, které najdeme zejména v oblasti žánrového malířství 16. – 18. věku, grafiky, ale i uměleckého řemesla. Příspěvek představuje jejich prostřednictvím také specifickou saňovou kulturu v severním Nizozemsku, především z prostředí provincií a měst ležících na pobřeží zaniklého mořského zálivu Zuiderzee (dnešní přehradní jezero Jsselmeer s vodní plochou Markermeer).

Klíčová slova: mobiliární fondy – holandské saně – prikslee – duwslee – katalogizace


Návrat zpět