Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SROVNAL, Filip
Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad pražských kostelů


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: Příloha, str: 20–25
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7276

Nejviditelnější změnou v římskokatolické liturgii II. vatikánském koncilu (1962–1965) se stal přechod od sloužení bohoslužby směrem k východu („ad orientem“) k celebraci směrem k lidu („versus populum“). Ačkoli tato změna nebyla nařízena žádným oficiálním dokumentem katolické církve (byla pouze doporučena), způsobila velké změny v kostelních interiérech. Proto je kladen důraz na analýzu církevních dokumentů vztahujících se k umístění či orientaci oltářů. Na tomto pozadí jsou následně interpretovány vybrané pražské kostely. Příspěvek dochází k závěru, že neexistuje jen jeden způsob, jak se vyrovnat se současnými liturgickými požadavky v interiérech historických staveb. Využívání nového oltáře, jeho zřízení nebo odstranění závisí na rozhodnutí duchovního správce, potažmo liturgické komise dané diecéze. Celebrace versus populum nebo ad orientem však není otázkou principu, nýbrž liturgické vhodnosti a citlivosti vůči prostorové dispozici kostela.

Klíčová slova: oltář – liturgická orientace – II. vatikánský koncil – liturgická reforma


Návrat zpět