Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HOUŠKOVÁ, Kateřina; KRACÍK, Matyáš; SCHRÁNILOVÁ, Anna
Unicoop, Centrotex, Omnipol – budovy podniků zahraničního obchodu v Praze


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: Příloha, str: 1–11
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7274

Článek tří autorů výzkumného týmu představuje tři méně publikované objekty podniků zahraničního obchodu v Praze. Jedná se o budovy pro Unicoop, Centrotex a Omnipol, stavby vesměs dokončené v 70. letech, rozdílných architektů a autorských kolektivů. Autoři článku představují tyto objekty včetně jejich stavební historie, zabývají se podrobněji autorstvím a reflexí těchto budov v dobovém i současném tisku. Představují objekt v kontextu dobové architektury, popisují jeho exteriér a zaměřují se rovněž podrobněji na interiéry budov a jejich dochované i nedochované původní vybavení včetně uměleckých děl. Úkolem je rovněž zhodnocení památkové hodnoty staveb a možnosti nějaké formy důslednější památkové ochrany. Součástí úvodního textu je sonda do historie budov podniků zahraničního obchodu v Praze.
Objekt Unicoopu je prezentován jako dobře zvládnutý typový administrativní objekt architektů z Vojenského projektového ústavu, Jaroslava Mayera a Josefa Karlíka, citlivě obohacený o originální umělecká díla a stylový mobiliář do reprezentačních prostor. Pozitivní na jeho stavu je, že zatím nedošlo k rozsáhlejší rekonstrukci, z velké míry je dochováno původní řešení včetně obkladů stěn, dveří a prosklených příček. Rovněž část uměleckých děl z původní výzdoby (tapiserie Jana Hladíka, art protis Evy Ménesiové a Jaroslava Červeného), byla zachována nebo deponována do prostor objektu Družstevní asociace ČR, která je nástupkyní původního zřizovatele Unicoopu. Přidanou hodnotou jsou konzultace s dosud žijícím spoluautorem stavby architektem Josefem Karlíkem.
Dvojice propojených budov Centrotexu a VÚPŘ od architektů Václava Hilského a Otakara Jurenky z Krajského projektového ústavu je spolu s objektem soudu dominantou náměstí Hrdinů. Monumentalitu exteriéru Centrotexu a VÚPŘ tvoří kromě velikosti celku i expresivní plastické pojetí navržené výtvarně kultivovaným způsobem. V kontextu pražské architektury dané doby jde o jednu z nejoriginálnějších realizací. Hlavní hodnota spočívá v dochovaném exteriéru, z interiérů původně bohatých na uměleckou výzdobu se oproti tomu dochovalo jen torzo v podobě tří textilních prací, zbytků svítidel od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové a keramického reliéfu od Lydie Hladíkové, Děvany Mírové a Marie Rychlíkové. Z hlediska urbanistického kontextu je problematická návaznost torza dochované blokové zástavby jako výsledku nedotažené koncepce původně zamýšlené rozsáhlejší zástavby, které by ale muselo ustoupit více domů historické zástavby.
Administrativní budova pro někdejší Federální ministerstvo obchodu, konkrétně pro podnik Omnipol, byla postavena v letech 1975–1979 podle návrhu architektů Zdeňka Kuny, Zdeňka Stupky, Milana Valenty, Jaroslava Zdražila a Ladislava Vrátníka z Krajského projektového ústavu Praha. Jedná se o novostavbu do ulice středověkého původu s řadou historických fasád. Architektura byla ztvárněna soudobým architektonickým jazykem skulpturalismu či kovového brutalismu. Budovu Omnipolu považujeme za velmi kvalitní příklad novostavby v historickém prostředí. V současné době probíhá modernizace budovy, která sice získá zcela nový interiér, fasáda však bude po jistých peripetiích respektovat původní řešení.


Klíčová slova: architektura 2. poloviny 20. století – Podniky zahraničního obchodu – Omnipol – Centrotex – Unicoop – památková ochrana moderní architektury


Návrat zpět