Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KUČA, Karel
Odtajněná reliktní kulturní krajina vojenských újezdů


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 3, str: 326–336
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7213

S účinností od 1. 1. 2016 byl zrušen velký vojenský újezd Brdy a zahrnut do současně vyhlášené chráněné krajinné oblasti téhož jména. Také ostatní vojenské újezdy více či méně redukovány (Boletice o 25 %, Březina o 5 %, Hradiště o 15 % a Libavá o 31 %). Na těchto územích byla vojenským výcvikem zejména v 50. – 60. letech 20. století zničena většina vesnických sídel, z dalších zbyla pouhá torza, nebo byly převrstveny novou bytovou výstavbou pro potřeby armády. Zničena nebo těžce poškozena byla i většina památek. Znaky udržované kulturní krajiny ve velké míře zastřela přirozená sukcese. Přesto nejde o území, která by byla z hlediska památkových hodnot bezcenná. Některé velmi významné stavby zde přetrvaly (Svatobor, Boletice, Stará Voda aj.), zničené vsi se změnily ve velmi cenné a často dobře dochované archeologické lokality. Článek na základě osobního poznání a komparace kartografických pramenů přináší základní rekapitulaci stavu všech těchto území a vedle jednotlivých staveb se soustřeďuje na charakteristiku existujících i zaniklých sídel. Je doprovázen aktuální fotografickou dokumentací.

Klíčová slova: vojenské újezdy – zaniklá sídla – kulturní krajina – archeologické lokality


Návrat zpět