Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PACINA, Jan; NOVÁK, Kamil
Rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 3, str: 317–325
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7212

Článek popisuje možnosti rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí v Ústeckém kraji s využitím mapových archiválií a archivních leteckých snímků. Z těchto dat byla vytvořena rekonstrukce reliéfu v různých časových obdobích a celá oblast Mostecké pánve byla vytištěna na 3D tiskárně v podobě před započetím těžby a ve svém současném stavu. Detailně je představen vývoj reliéfu v okolí města Most, který je symbolem destrukce osídlení spojeného s povrchovou těžbou.

Klíčová slova: Mostecká pánev – rekonstrukce reliéfu krajiny – 3D tisk – digitální terréní model – jezero Most


Návrat zpět