Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ZAJONCOVÁ, Jana
Most, moderní sídliště severočeských havířů I: Válečné a poválečné zakládání nového města


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 3, str: 265–276
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7207

Článek se snaží nastínit složitost celého procesu hledání podoby nového Mostu v období mezi lety 1940–1989. Věnuje se urbanistickému vývoji města od konce druhé světové války, kdy ještě vznikaly nové obytné čtvrti v návaznosti na město staré. Přes diskuze o nezbytnosti likvidace historického Mostu ve prospěch vytěžení uhelných ložisek pod městem, jež v roce 1964 vedly ke konečnému rozhodnutí o jeho demolici. Až po finální realizace nejdůležitějších objektů městského centra v 80. letech.
Město Most se během několika desetiletí ocitlo v nitru rozsáhlé pánevní oblasti. Intenzivní rozvoj těžebního průmyslu změnil v krátké době jeho charakter a postavení ve státě. Jako nejvýraznější ukazatel těchto proměn lze vnímat právě architekturu. Výstavba nového města Mostu se stala vzorovou manifestací režimu, na níž demonstroval svou sílu a pokrokovost. Most se zpočátku stal vzorníkem nových myšlenek na poli urbanismu. Najdeme zde téměř všechny tehdy dostupné projevy urbanistických koncepcí od čtyřicátých po osmdesátá léta.
Kromě urbanistických souvislostí výstavby města se článek věnuje zejména utváření podstatných částí v jeho centrálním prostoru. Důležitou součástí mostecké výstavby se staly náročné architektonické soutěže. Z nich text přibližuje zejména soutěž z roku 1959 na řešení centra nového Mostu.


Klíčová slova: město Most – válečný urbanismus – poválečný urbanismus – zakládání nového města


Návrat zpět