Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KLIMENT, Petr; ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela
Svědectví doby industriálního rozvoje – Fotografický archiv Poldi Kladno, který byl zachráněn dvakrát


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 1, str: 98–106
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7177

V roce 2005 se podařilo získat pro Archiv Národního technického nejstarší část Fotoarchivu Poldi Kladno. O jeho první záchranu se už v dobách normalizace zasloužili tehdejší zaměstnanci fotooddělení, kteří skleněné negativy oproti příkazu k likvidaci tajně ukryli.

Fotografický archiv Poldi Kladno je nejen unikátním dokumentem industriálního rozvoje v českých zemích, ale i malými dějinami fotografie až do nástupu digitálních technologií. Není náhodou, že se industriální doba kryje s epochou klasické černobílé fotografie – fotomateriály dostupné z tovární výroby jsou typickým produktem své doby. Získaný fond tak souběžně dokumentuje pokrok techniky na příkladu ocelářské výroby a zároveň je specifickou dokumentací možností a úlohy fotografie ve společnosti.
Článek seznamuje s okolnostmi akvizice, o kterou se v roce 2005 zasloužil bývalý pracovník někdejšího Výzkumného ústavu SONP Kladno, později vedoucí oddělení metalurgie Národního technického muzea. Jedná o výjimečně komplexní soubor, dochovalo se kolem 10 tisíc skleněných desek, několik tisíc negativů na plastové podložce a množství papírových pozitivů, které vznikly v období od roku 1896 zhruba do konce minulého tisíciletí. Soupis provedený při převzetí a citovaný v článku respektuje strukturu a organizaci archivu, vytvořenou původcem – hutí Poldi. Archiv je organizován do dílčích celků podle účelu a obrazového obsahu snímků. V rámci těchto dílčích celků jsou fotografie označeny vzestupnou číselnou řadou na chronologickém principu.

Článek popisuje postup probíhajícího zpracování akvizice, od postupu preventivní konzervace přes digitalizaci (pomocí digitálního fotoaparátu) po popis snímků jak po fyzické stránce (popis vlastní fotografické desky nebo papírového pozitivu) tak i co se týče strukturovaných popisů obrazového obsahu. Autoři rozdělují popisná metadata do dvou základních skupin – fyzické popisy jednotlivých fotografií vznikají při konzervaci a digitalizaci, popisy obsahu potom dodatečně na základě digitálních pozitivních obrazů, v případě negativů vytvořených konverzí ze snímků negativů. Mimo struktury popisů jednotlivých snímků navrhují autoři také strukturu autoritních záznamů, se kterými budou záznamy jednotlivých snímků provázány. Tyto kontextové informace nejenom zjednodušují popisy, pomáhají předcházet nepřesnostem a chybám, ale především umožní spolehlivé vyhledávání a organizování tematických výběrů pro různé okruhy zájemců.


Klíčová slova: Poldi Kladno – historické fotografie – industriální památky – správa a třídění fotografické sbírkyPřílohy:

Fotografický archiv Poldi Kladno
Typ souboru: pdf, velikost: 6 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/84.pdf

Návrat zpět