Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

URGOŠÍKOVÁ, Blažena
Zápas s časem


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 1, str: 90–97
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7176

Autorka se věnuje jednomu z důležitých problémů restaurování němých barevných filmů z období 1895–1930. V krátké odbočce zdůrazňuje význam tohoto problému, neboť většina němých filmů podle různých historických studií byla obarvena některým ze čtyř respektive pěti procesů: ruční barvení, barvení s použitím šablon, monochromatické virážování a tónování, případně jejich kombinace. Ve větším rozsahu se studie věnuje úsilí Národního filmového archivu Praha a Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky (VÚZORT) při obnově a modernizaci starých fotochemických metod barvení a vytvoření předpokladů pro záchranu nejstarších filmových barevných snímků. Spolupráce obou institucí byla úspěšná a od 80. let minulého století se tyto barevné procesy staly důležitou součástí restaurátorských projektů. Přes desítky a desítky filmů, obnovených ve své původní podobě, zůstává ve sbírkách stále velké množství vzácných filmových materiálů z prvních desetiletí kinematografie, jejichž existence je ohrožena působením času. Národní filmový archiv proto v roce 2012 přistoupil k akci, jejíž výsledky mohou přispět k záchraně informací o barevné podstatě těchto filmů. Jde o podrobné proměření hustoty a sytosti barev denzitometrem a záznamem údajů. Týká se to procesu virážování, tónování a jejich kombinace; v těchto případech je nejdříve vyrobena černobílá kopie a dodatečně jsou aplikovány barvy. Záznamy údajů pak mohou být použity kdykoliv v budoucnosti.

Klíčová slova: Kinematografie – procesy barvení v letech 1897–1930 – ruční barvení – barvení s použitím šablon – virážování, tónování a jejich kombinace – výzkum viráží v NFA a VÚZORT – aplikace výzkumu na moderní filmové materiály – měření hustoty a sytosti barev němýPřílohy:

Zápas s časem
Typ souboru: pdf, velikost: 2 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/83.pdf

Návrat zpět