Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

POLÁCH, Radek; VAŇKOVÁ, Lenka
Ó módo, jakým jazykem hovoříš? Poznámky k dataci fotografií


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 1, str: 71–75
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7174

Historické fotografie původem ze šlechtických sbírek obsahují bohaté množství záležitostí spojených s módou a odíváním. Ve velké většině zachytily unikátním způsobem rozličné typy oděvů, módních prvků a záležitostí, které se promítaly do samotného života šlechty. Znalost sebemenšího detailu a dokonalost jeho popsání je důležitým vodítkem pro identifikaci zachyceného prostředí, jeho vazba na historické události případně volnočasové aktivity s tím spojené. Článek ukazuje názorným postupem o možnostech bližšího popisu historické fotografie, kdy sebemenší drobnost v módním směru může vést k dohledání dalších upřesňujících údajů o osobách ve šlechtickém okruhu. Přesto však je nutno při popisu historické fotografie postupovat v uceleném kontextu, konfrontovat toto médium s dalšími ikonografickými prameny, jako jsou grafika nebo kresba, a pozorovat z různých úhlů popisu.

Klíčová slova: historická móda – interpretace a popis fotografií – odívání šlechty – ikonografický pramenPřílohy:

Ó módo, jakým jazykem hovoříš
Typ souboru: pdf, velikost: 978 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/81.pdf

Návrat zpět