Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SLABOVÁ, Markéta
Čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 1, str: 66–70
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7173

Příspěvek se zabývá metodou čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. Ačkoliv mobiliární sbírky státních hradů a zámků obsahují množství fotografického materiálu (jednotlivé fotografie, fotoalba, negativy, atd.), historické fotografie byly doposud zpravidla používány pouze jako atraktivní dekorace interiérových instalací. Od 70. let 20. století probíhá systematické zpracovávání fotografického materiálu a v posledních letech i jeho digitalizace. Obsahový potenciál fotografií uložených v mobiliárních fondech hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem byl však až na vzácné výjimky téměř nevyužívaný. V současné době se situace mění a fotografie jsou stále častěji vnímány jako historický pramen nesoucí množství cenných informací například pro poznání dějin hmotné kultury a každodennosti. Autorka příspěvku se pokusila na základě rozboru několika fotografií s cestopisnou tématikou názorně ukázat, jak lze použít metodu čtení fotografie v běžné praxi a dále nastínit jaké výhody a úskalí tato metoda obecně přináší. Vybrané fotografie pocházejí z palffyovských výprav do Afriky na počátku 20. století a jsou součástí mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. Vlastnímu popisu postupu při získávání informací z konkrétních fotografií předchází krátký úvod zabývající se metodologií při zpracování obsahové stránky fotografického materiálu a rozbor sbírky fotografií uložených v mobiliárním fondu Státního zámku Březnice.

Klíčová slova: Fotografie – cestování – Afrika – Pálffy – BřeznicePřílohy:

Čtení fotografií
Typ souboru: pdf, velikost: 859 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/80.pdf

Návrat zpět