Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

FOLTÝNOVÁ, Marie
Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 1, str: 57–65
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7172

Součástí vědeckovýzkumného úkolu NPÚ ,zabývajícího se evidencí a odborným zhodnocením dochovaných fotografických fondů na zpřístupněných objektech spravovaných Národním památkovým ústavem, bylo nalezení optimálních způsobů metodického přístupu k využití historické fotografie pro další interdisciplinární odborný výzkum. Dílčím badatelským úkolem bylo v roce 2014 vyhledání fotografií historických bezmotorových dopravních prostředků používaných panstvem pro cestování nebo zábavu, pokus o jejich kategorizaci, přípravu metodického postupu pro jejich popis. Cílem tohoto dílčího úkolu bylo především doplnění poznatků o každodenním životě šlechtických rodů žijící na zámcích spravovaných v současnosti Národním památkovým ústavem.
Ze souboru vybraných fotografií byly čerpány informace o zachyceném voze, jeho typu, funkci, vzhledu, konstrukci a způsobu či okolnostech jeho použití. Mezi desetitisíci položkami archivovaných fotografických médií (desek, negativů i pozitivů) byly přednostně vyhledávány pouze ty snímky, které umožnily určení a sledování typu zachyceného kočáru, okolností jeho použití, proměny dobových zvyklostí a každodenního života aristokracie na jejich panstvích. V prvním výběru bylo vybráno přes 500 reprodukovatelných snímků, ze kterých bylo možné vysledovat nejužívanější a nejoblíbenější typy kočárů pro slavnostní příležitosti, běžné cestování i zábavu – bryčka landauer, caleche, berlina, sociable, kabriolet a další.
Ve sledovaném konvolutu fotografií se kočáry objevují jako objekt každodenního života především na snímcích z poslední třetiny 19. století do předválečného období 20. století. Po druhé světové válce se kočáry používaly už jen při specifických příležitostech – k ceremoniálním účelům, ke sportu nebo pro zábavu.


Klíčová slova: NPÚ – výzkum – dopravní prostředky – fotografie – kočáryPřílohy:

Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie
Typ souboru: pdf, velikost: 4 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/79.pdf

Návrat zpět