Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KREJČIŘÍK, Přemysl
Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 1, str: 28–32
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7168

Fotografie je možná nejautentičtějším dokladem o historii objektu. Zachycuje nezkreslený stav. Vzpomínky pamětníků bývají zkresleny osobním prožitkem a zkušeností. Fotografie je možné interpretovat z mnoha profesních pohledů. Historikům fotografie poskytne mnoho podkladů pro popsání a pochopení tehdejší společnosti.
Pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby je fotografie základní materiál pro obnovu památkových objektů. Důsledný rozbor a následná kvalitní interpretace dobové fotodokumentace vnáší do vegetačních úprav potřebnou znalost historického uspořádání vegetace. Pro obnovu zahrad je naprosto nezbytné chápání zahrad jako celku v kontextu vývoje. Zahradní detaily by neměly být vytrhovány z kontextu celého vývoje. Informace o dílčích úpravách v jistém časovém období musí být podřízeny celkové kompozici. Je velmi snadné sklouznout k historické rekonstrukci záhonů z různých období vedle sebe, s odkazem na dobové fotografie. Objekt zahradního umění musí být brán jako celek, ne snůška jednotlivých detailů byť autenticky zachycených na fotografiích. Celkové kompoziční uspořádání zahrady z určitého období sjednocené do celku je pro pochopení historického vývoje zahrady velmi důležité.
Výsledky průzkumů by měly být publikovány a prezentovány veřejnosti. Pro laickou veřejnost čím dál více hledající zajímavosti ze světa historie, je vývoj zahrad velmi zajímavým zpestřením. Se zahradou se dokáže i laický návštěvník velmi rychle ztotožnit. Pro odbornou veřejnost a poučené laiky by měly vzniknout interpretace historického vývoje v podobě tištěných nebo elektronických průvodců. Soubory interpretovaných fotografií s exaktním označením popisovaných detailů jsou důležitým zdrojem autentického poznání. Dnešní moderní technologie umožňují prezentovat i velké množství fotografické dokumentace pro danou lokalitu velmi zajímavým způsobem. Interaktivní podání podkladů umožní rozšířit poznání o zahradní kultuře v našich zemích na místo, které jí jistě patří.
Článek představuje metodu interpretace, kterou lze doporučit pouze pro studium zahradního detailu. Tato metodika navazuje na další metodické postupy pro průzkumy objektů, či specializované metodické materiály průzkumů krajinářské architektury a dále realizovaných stavebně historických průzkumů.
Metodika interpretace se skládá z následujících kroků, které jsou v článku podrobně rozebrány:
1) Přípravná fáze; 2) Záznam popisných údajů fotografie; 3) Kritické zhodnocení pravdivosti známých popisných údajů; 4) Ověření, zda fotografie byla upravena retuší; 5) Popis zobrazeného obsahu interpretované fotografie; 6) Lokalizace fotografovaného záběru ve zkoumaném objektu; 7) Upřesnění datace fotografie v příslušném objektu; 8) Srovnání fotografie s dalšími fotografiemi daného místa; 9) Kritické srovnání fotografií stejného místa vůči sobě; 10) Vyhotovení textové zprávy; 11) Pořízení srovnávací fotografie současného stavu; 12) Kritické zhodnocení celku.


Klíčová slova: historická fotografie – památky zahradního umění – památková obnova – metodika – zahradní detail – využití fotografie k přípravě památkové obnovyPřílohy:

Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu
Typ souboru: pdf, velikost: 3 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/75.pdf

Návrat zpět