Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

BEZDĚK, Ladislav
Fotografické sbírky a co dál s nimi


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 1, str: 3–8
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7165

Článek podrobně analyzuje strukturu, stav, počty a eventuální tržní hodnotu historických fotoděl, spravovaných Národním památkovým ústavem ve sbírkových a mobiliárních fondech. Upozorňuje na nedostatečnou péči o tyto cenné dokumenty a varuje před nenahraditelnými ztrátami, ke kterým může dojít, pokud nebude urychleně řešena odborná prezervace sbírkových fotografických fondů a urychlená digitalizace na úrovni převodu do elektronických obrazových ekvivalentů – přesných digitálních duplikátů. Pozornost je věnována třem skupinám nejohroženějších nebo nejobtížněji digitalizovatelných předloh, stručně je pojednána také současná komplikovaná situace v nabídce vhodných HW pro digitalizaci fotoarchiválií.

Klíčová slova: Fotosbírka NPÚ – tržní hodnota fotoděl – prezervace historické fotografie – digitalizacePřílohy:

Fotografické sbírky a co dál s nimi
Typ souboru: pdf, velikost: 2 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/72.pdf

Návrat zpět