Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KNECHTOVÁ, Alena
Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 6, str: 546–552
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7163

Článek se zabývá terénní průzkumem marginálních archeologických objektů v zalesněném území Drahanské vrchoviny, konkrétně na katastrálním území Ráječko, kde proběhla identifikace reliktů po pálení dřevěného uhlí – milířišť ve svazích kolem potoka Chrábek a potoka Sloupečník. Pro identifikaci milířišť a dalších možných reliktů při něm byly využity podklady leteckého laserového skenování, které umožnily přesnou identifikaci dalších milířišť do té doby v terénu neznámých. Článek se také zabývá destrukcí milířišť vlivem přírodních jevů jako je eroze půdy, vývraty až po jejich umělé porušování zejména trasováním lesních cest, které znamená výrazný zásah do lesní krajiny. Archeologické relikty byly při průzkumu evidovány kresebnou a fotografickou dokumentací, u některých milířišť byla provedena v místech jejich porušení mikrosondáž pro odběr uhlíků, které byly dány k vyhodnocení. V závěru se článek věnuje problematice další ochrany milířišť v rámci lesního hospodaření včetně možného prohlášení vybraných neporušených milířišť za kulturní památku pro zachování části archeologického dědictví ČR v zalesněných územích.

Klíčová slova: marginální archeologické relikty, milířiště, terénní průzkum, Drahanská vrchovinaPřílohy:

Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra
Typ souboru: pdf, velikost: 3 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/123.pdf

Návrat zpět