Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

METLIČKA, Milan
Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 6, str: 553–556
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7162

V rámci projektu „Partnerství pro archeologii“ provedlo Západočeské muzeum v Plzni rekonstrukci kamenné konstrukce mohyly ze střední doby bronzové, která byla odkryta O. Eichhornem v roce 1936 v Petrském lese u Stříbra na mohylovém pohřebišti U Butovské hájovny. Mohyla zůstala zachována ve stavu, v jakém byla nechána po ukončení výzkumu.
Cílem projektu bylo provedení revizního archeologického výzkumu, rekonstrukce původní kamenné konstrukce mohyly a její prezentace veřejnosti. Na místě byla instalována informační tabule, která přibližuje výsledky původního i revizního archeologického výzkumu a seznamuje s nálezy uloženými v Městském muzeu ve Stříbře. Upozorňuje i na další nezkoumané mohyly na zdejším rozlehlém mohylovém pohřebišti.


Klíčová slova: rekonstrukce mohyly, prezentace, mohylové pohřebiště, střední doba bronzová, StříbroPřílohy:

Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra
Typ souboru: pdf, velikost: 3 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/124.pdf

Návrat zpět