Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

WEBER, Martin; VEITH, Tomáš
Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 6, str: 557–564
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7153

Příspěvek prezentuje základní informace o postupu a výsledcích identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny (KPZ) Zahrádecko, uskutečněné na bázi výzkumného projektu NAKI DF12P01OVV001 „Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón“. Celek historické kulturní krajiny představovaný KPZ Zahrádecko spadá ve smyslu tří hlavních kategorií kulturní krajiny, definovaných výborem světového dědictví UNESCO, především do kategorie komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem (clearly defined landscape designed and created intentionally by man). Dochází zde však k prolínání s dalšími kategoriemi.

Klíčová slova: Kulturní krajina, landscape conservation, cultural heritage protection, cultural and historical landscape valuesPřílohy:

Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko
Typ souboru: pdf, velikost: 7 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/125.pdf

Návrat zpět