Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SELUCKÁ, Alena
Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 5, str: 445–449
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7134

Dlouhodobé záznamy hodnot relativní vlhkosti a teploty jsou jedním z hlavních parametrů pro analýzu klimatických podmínek uvnitř budov. Nedávno vydaná evropská norma ČSN EN 15757 z roku 2011 zavádí novou metodiku vyhodnocování, která je založena na konceptu tzv. historického klimatu. Tento princip vychází z předpokladu, že riziko fyzického poškození organických hygroskopických materiálů vlivem fluktuací vlhkosti a teploty, které nepřesáhnou ověřený rozsah (na který jsou předměty dlouhodobě aklimatizovány), je velmi nízké. Metodika stanovení historického klimatu byla aplikována ve vybraných prostorách státního zámku Hluboká nad Vltavou s cílem posoudit dílčí mikroklimatické podmínky zámecké instalace. Studie zpřístupňuje postup vyhodnocování sezónních cyklů přijatelných a rizikových krátkodobých výkyvů relativní vlhkosti a teploty. V rámci režimových opatření regulace měřených parametrů poukazuje na nutnost preference ochrany a zajištění stability instalovaných předmětů a vybavení před návštěvnickým komfortem. V této souvislosti je diskutována otázka zpřístupňování historických objektů v zimním období a možnosti jejich temperování, popř. vytápění.

Klíčová slova: interiéry památkových objektů, historické klima, Hluboká nad Vltavou, vytápění, návštěvnický provozPřílohy:

Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou
Typ souboru: pdf, velikost: 715 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/157.pdf

Návrat zpět