Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOHOUT, Michal; TITTL, Filip
Systémové vstupy do lokalit sídlišť a jejich vztah k původnímu konceptu zástavby


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 4, str: 343–349
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7113

Článek se zabývá především základními otázkami prostorového rozvrhu sídlišť a jejich významových konsekvencí ve vztahu k budoucím možným zásahům a je sumarizací dvou výzkumných projektů uskutečněných na FA ČVUT od roku 2009. Jedná se jednak o morfologické a skladebné analýzy vybraných struktur pražských sídlišť, provedené autory článku spolu se studenty magisterského studia, a dále o v současné době probíhající víceletý výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?“, který prověřuje transformační modely sídlišť odpovídající soudobým představám o sociálně i ekonomicky udržitelné městské struktuře. Vychází se při tom ze specifik sociální skladby, vlastnické struktury i ekonomické reality českého prostředí a snahou je zachovat v co největší míře kvality sídlištní zástavby i maximum objemu stávajících budov. Přesto se však nevyhnutelně jedná o výrazný zásah do původního modernistického konceptu, což s sebou přináší úskalí z pohledu ochrany určitých kulturních či dokumentačních hodnot, které sídlištní zástavba představuje.

Klíčová slova: sídliště, urbanistická morfologie, adaptace, památková ochranaPřílohy:

Systémové vstupy do lokalit sídlišť a jejich vztah k původnímu konceptu zástavby
Typ souboru: pdf, velikost: 4 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/198.pdf

Návrat zpět