Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HAVRDA, Jan; PODLISKA, Jaroslav
Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 3, str: 240–249
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7097

Pražské Staroměstské náměstí představuje místo s nesmírně vysokou památkovou hodnotou. Kromě viditelných památek se však pod jeho dlažbou nalézají i památky skryté, archeologické povahy. Pro jejich identifikaci a zhodnocení jsou takřka výlučným zdrojem informací archeologické výzkumy.
Na ploše Staroměstského náměstí neproběhl, kromě nepříliš kvalitně provedeného výzkumu v r. 1943 v místě protipožární nádrže, žádný větší plošný archeologický výzkum. Většina archeologických dat byla získána při dokumentaci stěn výkopů pro inženýrské sítě. Do současnosti máme na ploše náměstí evidováno 60 archeologických dokumentovaných bodů či linií.
Po jejich předběžném vyhodnocení je zřejmé, že původní georeliéf byl značně odlišný od současného. K nejstarším lidským aktivitám zjištěným v prostoru náměstí náležejí aktivity pohřební, hroby z 9. - 10. století. Hroby jsou překryty strukturovaným středověkým nadložím z pozůstatků rozličných staveb. Otázka charakteru a vzhledu historické zástavby na ploše náměstí představuje dosud detailně nepoznané téma. Na historické situace nalézající se pod dnešním povrchem lze nahlížet jako na pomyslný základ města. Tyto situace se skládají z řady antropogenních vrstev, které obsahují velké množství nálezů movité i nemovité povahy. Obecně na ně nelze nahlížet pouze jako na konvolut památek, ale představují též zdroj unikátních informací potřebných pro poznání historie města v širokých souvislostech.
Pro rekonstrukci mocnosti archeologických terénů na Staroměstském náměstí a v jeho nejbližším okolí byla sestavena mapa mocností historického nadloží, které osciluje mezi hodnotami 1,5 až 5 m. Mapu doplňují přehledné a dílčí řezy náměstím.
Prohloubení našich poznatků o Staroměstském náměstí je možné pouze prostřednictvím systematického sběru a vyhodnocování dat z archeologické činnosti, případně cílených zjišťovacích sondáží a mezioborové spolupráci při rekonstrukci jeho historického vzhledu a vývoje.


Klíčová slova: Praha, veřejný prostor, archeologický výzkum, archeologický potenciál, památková péčePřílohy:

Archeologie Staroměstského náměstí
Typ souboru: pdf, velikost: 3 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/182.pdf

Návrat zpět