Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KIBIC, Karel
Staroměstská radnice - prvořadá stavba z doby vlády Karla IV.


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 3, str: 201–210
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7092

Příspěvek shrnuje poznatky o historickém a stavebním vývoji a kvalitě radnice. Pro Staroměstskou radnici i sousední domy byl podrobně zpracován stavebně historický průzkum (Dobroslav Líbal), nové je posouzení městského úřadování na Starém Městě za Karla IV. (Václav Ledvinka) a zjištění erbů významných členů městské rady do roku1365 za Karla IV. na průčelí kaple (Rostislav Nový). Obojí se ve stati promítá do vývoje radniční budovy, ponechává se zatím otevřená otázka, zda věž vznikla už při Volflinově domu či je až radniční. Poukazuje se ale na možnost, že unikátní dispozice radnice vznikla vlivem Karla IV. – z nedlouho předtím dostavěné radnice v Norimberku byla převzata obecní síň jako důležitá místnost městské správy, ale na Starém Městě pokročilo dospoziční schema v centrální vazbě síní radní i obecní na kapli, situované ve věži mezi nimi. Ve středověké evropské architektuře radnic tak došlo k nové dispoziční skladbě, která je z významné části zachována – v roce 1838 však byla ubourána obecní síň. Ve druhé části stati se autor věnuje úvaze o možnostech památkově odpovídajícího řešení obnovy radnice v rámci celkově dostavby Staroměstského náměstí.

Klíčová slova: Staroměstská radnice, Karel IV., radnice v Norimberku, obnova náměstíPřílohy:

Staroměstská radnice
Typ souboru: pdf, velikost: 2 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/176.pdf

Návrat zpět