Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KIBIC, Karel
Významné období let 1989–2014 ve vývoji našich historických měst


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 1, str: 65–72
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7062

Článek se bilančním a přehledovým způsobem věnuje vývoji ochrany měst a městského urbanismu po roce 1989 s přihlédnutím k předchozímu období. Úvodní část příspěvku se věnuje samotnému vzniku institucionální ochrany jader historických měst v 50. letech, která souvisela se zřízením první památkových rezervací a vyhlášením programů na jejich komplexní obnovu. Následuje stručný nástin vývoje památkové ochrany měst do roku 1989 se zaměřením na vývoj legislativy i na nejvýznamnější rekonstrukční akce. Druhá část příspěvku je věnována charakteristice situace po roce 1989, a to zejména otázce rozšíření počtu plošně chráněných památkových území a obecným proměnám v přístupu k ochraně a rekonstrukci historických sídel, které charakterizuje na jedné straně příliv nových investic, na straně druhé přistoupení České republiky k mezinárodním úmluvám o ochraně památek a krajiny.

Klíčová slova: urbanismus, dějiny památkové péče, památkové rezervace, památkové zóny, rekonstrukce městPřílohy:

Významné období let 1989–2014 ve vývoji našich historických měst
Typ souboru: pdf, velikost: 6 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/117.pdf

Návrat zpět