Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MALÍŘ, Jan
Štrasbourský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 1, str: 49–64
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7061

Článek rozebírá stávající judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) týkající se ochrany a přístupu k ochraně kulturního dědictví. Ač je tato judikatura často kritizována za to, že otázky kulturního dědictví nahlíží příliš úzce prizmatem zásahů do práva na pokojné užívání vlastnictví ve smyslu čl. 1 Protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), článek argumentuje, že přínos této judikatury není přesto zanedbatelný.

Klíčová slova: ESLP, právo na pokojné využívání vlastnictví, kulturní dědictvíPřílohy:

Štrasbourský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě
Typ souboru: pdf, velikost: 6 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/116.pdf

Návrat zpět