Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DURDÍK Tomáš
Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností


Zprávy památkové péče 2007/67, číslo: 2, str: 168–169
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-695


Návrat zpět