Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DAŇKOVÁ, Jana; MAMOŇOVÁ, Miroslava; REINPRECHT, Ladislav
Materiálový průzkum krovových konstrukcí v klášteře premonstrátů v Želivě


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 6, str: 543–547
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6941

Zastřešení je z památkářského i technického hlediska vnímáno jako konstrukce, jejíž životnost nedosahuje životnosti stavby jako celku, a je tedy nutná jeho průběžná obnova. Nezbytným a primárním krokem v procesu obnovy střešní konstrukce, nebo její části, je průzkum. Materiálový průzkum dřevěných krovových konstrukcí je důležitým dílčím krokem, jehož výsledky jsou určující nejen pro technický návrh stavební obnovy, ale může mít i jistou vypovídací schopnost z hlediska stavebně - historického. Cílem materiálového průzkumu dřevěných konstrukcí krovu je, mimo jiné, určení druhu dřeviny, případně hodnocení typu a rozsahu biologického poškození. Z druhového složení dřevěného materiálu lze do jisté míry usuzovat na jeho mechanické charakteristiky, které jsou vstupními daty pro statickou analýzu konstrukce. V článku jsou publikovány výsledky předběžného materiálového průzkumu dřevěných konstrukcí krovů v areálu Kláštera premonstrátů v Želivě.

Klíčová slova: dřevo; mikroskopie; konstrukce; krov; biodegradace


Návrat zpět