Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HALDA, Josef; KOTLÍK, Petr; ŠTAFFEN, Zdeněk
Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 6, str: 536–542
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6940

V práci jsou shrnuty základní podmínky vyvolávající nebezpečí poškození kamenných objektů živými organismy – dostatek živin, vody, případně světla. Na konkrétním příkladu kamenných soch a reliéfů v areálu Nový les u Kuksu je ukázáno, jak některé nevhodné restaurátorské zásahy mohou účinek živých organismů na kámen podpořit a zároveň jakými opatřeními (omezení dotace vodou, odstraňování nečistot apod.) by bylo možno vliv řas, lišejníků, mechorostů apod. na poškozování kamene omezit. Text rovněž podává úvodní informaci o zkoušce ověření biocidní účinnosti nanodisperze stříbra. Za daných podmínek aplikace a typu použitého prostředku nebyl ochranný účinek pozorován a práce shrnuje možné příčiny nedostatečné schopnosti „nanostříbra“ řasy, lišejníky či mechy hubit, přestože v laboratorních podmínkách je účinek na řasy prokázán a baktericidní účinek stříbra je dlouhodobě znám a např. v medicíně využíván.

Klíčová slova: Kuks; Betlém; kámen; biodegradace; restaurování


Návrat zpět