Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

BUCHBERGEROVÁ, Lenka
Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň – Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 6, str: 519–524
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6936

Výzkum lokality plzeňské čtvrti Bezovka prokázal architektonické i památkové hodnoty. Přispěl k hlubšímu poznání vývoje této neobvykle urbanisticky strukturované městské čtvrti, včetně příčin které k tomuto vývoji vedly. Podařily se zjistit nové skutečnosti, pokud jde o etapy vývoje památkové zóny a zdokumentovat stavební historii vybraného souboru budov. Zvláštní pozornost byla věnována dílu pražského architekta Viléma Beera a jeho plzeňským stavebníkům. Tato dosud nikde nepublikovaná část výzkumu přispěla k hlubšímu poznání kvalitního souboru obytných vil z druhé a třetí dekády 20. století. Výzkum prokázal, že další bádání v oblasti stavební historie Bezovky, přispěje k lepšímu poznání i k ochraně památkových a architektonických hodnot prostředí a hlubšího poznání urbanistického vývoje města Plzně. Zároveň tento výzkum odráží aktuální trendy v poznávání tohoto typu zástavby v čase, kdy lze ještě často zachytit její autentický či téměř autentický stav dosud zásadně nepoznamenaný úpravami a přestavbami.

Klíčová slova: Plzeň; urbanismus; architektura; městská památková zóna; vila; Vilém Beer


Návrat zpět